ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

工夫

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -工夫-, *工夫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工夫[gōng fū, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ, ] casual labor, #11,744 [Add to Longdo]
工夫[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] time; spare time; skill; labor; effort, #11,744 [Add to Longdo]
工夫[xià gōng fu, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] to put in time and energy; to concentrate one's efforts, #35,138 [Add to Longdo]
工夫[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, ] very concentrated type of tea consumed in Chaozhou, Fujian and Taiwan; variant of 功夫茶 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
工夫[くふう, kufuu] การตรึกตรอง การไตร่ตรองในหลายๆด้านก่อนตัดสินใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
工夫[こうふ, koufu] การคิดพลิกแพลง การดัดแปลงให้เหมาะสม

Japanese-English: EDICT Dictionary
工夫[こうふ, koufu] (n) (sens) labourer; laborer; blue-collar worker [Add to Longdo]
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n,vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P) [Add to Longdo]
工夫を凝らす[くふうをこらす, kufuuwokorasu] (exp,v5s) to exercise one's ingenuity; to come up with an ingenious plan [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is a plan of my own devising.これは私が工夫した計画です。
It's a good idea to stop using direct-links to files. Use a trick like starting the URL with double-width h t t p or something.ファイルへの直リンだけはやめた方がいいです。 URLの最初だけ全角httpにするとか、ちょっと工夫しよう。
To take good pictures there are some knacks to learn and a little trick.うまい写真をとるにはちょっとした工夫とコツがあるんです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
工夫[こうふ, koufu] Entwurf, Mittel, Massnahme [Add to Longdo]
工夫[こうふ, koufu] Arbeiter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top