ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

工人

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -工人-, *工人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工人[gōng rén, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] worker, #1,359 [Add to Longdo]
工人阶级[gōng rén jiē jí, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] working class, #8,495 [Add to Longdo]
工人[gōng rén dǎng, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Workers' Party (Singapore opposition party), #34,033 [Add to Longdo]
伐木工人[fá mù gōng rén, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] lumberjack; tree cutter [Add to Longdo]
北京工人体育场[Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, / ] Workers Stadium [Add to Longdo]
工人日报[Gōng rén rì bào, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Workers' Daily, www.grrb.com.cn [Add to Longdo]
库尔德工人[Kù ěr dé gōng rén dǎng, ㄎㄨˋ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Kurdish people's party KPP [Add to Longdo]
掘墓工人[jué mù gōng rén, ㄐㄩㄝˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] grave digger [Add to Longdo]
水管工人[shuǐ guǎn gōng rén, ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] plumber [Add to Longdo]
产业工人[chǎn yè gōng rén, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, / ] industrial worker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top