ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -峰-, *峰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[峰, fēng, ㄈㄥ] peak, summit; a camel's hump
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  夆 (féng ㄈㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 1,473

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, ] peak; summit, #2,476 [Add to Longdo]
[gāo fēng, ㄍㄠ ㄈㄥ, ] peak; summit; height, #3,974 [Add to Longdo]
[fēng huì, ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] summit meeting, #7,095 [Add to Longdo]
[gāo fēng qī, ㄍㄠ ㄈㄥ ㄑㄧ, ] a high point; the peak period; the rush hour, #11,412 [Add to Longdo]
[diān fēng, ㄉㄧㄢ ㄈㄥ, / ] summit; at its peak, or at its most advanced state, #13,341 [Add to Longdo]
[Zhū fēng, ㄓㄨ ㄈㄥ, ] abbr. for 珠穆朗瑪|珠穆朗玛, Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan); Mt Everest; Nepalese: Sagarmatha, #17,107 [Add to Longdo]
[dǐng fēng, ㄉㄧㄥˇ ㄈㄥ, / ] peak; summit, #17,504 [Add to Longdo]
[shān fēng, ㄕㄢ ㄈㄥ, ] (mountain) peak, #17,615 [Add to Longdo]
[zhǔ fēng, ㄓㄨˇ ㄈㄥ, ] main peak (of a mountain range), #34,604 [Add to Longdo]
[Shuāng fēng, ㄕㄨㄤ ㄈㄥ, / ] (N) Shuangfeng (place in Hunan), #36,513 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);嶺;峯[みね, mine] (n) peak; ridge; (P) [Add to Longdo]
桜;嶺桜[みねざくら;ミネザクラ, minezakura ; minezakura] (n) (uk) Japanese alpine cherry (Prunus nipponica) [Add to Longdo]
続き[みねつづき, minetsuduki] (n) succession of peaks [Add to Longdo]
打ち;刀背打ち[みねうち, mineuchi] (n) striking with the back of the sword [Add to Longdo]
伝い[みねづたい, minedutai] (n) along the ridges [Add to Longdo]
[ほうとう, houtou] (n) (obsc) summit of a peak [Add to Longdo]
[みねみね, minemine] (n) peaks [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mt. Everest is the highest speak in the world.エベレスト山は世界の最高である。
The peak rises above the clouds.そのは雲の上にそびえている。
Mt. Fuji, the highest mountain in Japan, is 3776 meters high.日本の最高、富士山は高さ3776メートルである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It looked like I was going to have to take this one to the very top.[JA] もう最高に委ねるしかない Smell the Weakness (2017)
How is Fong?[JA] [フォン]はどうですか? Ip Man 3 (2015)
And quickly, too, or we'll go higher up.[CN] 而且要快 不然我们找上 And quickly, too, or we'll go higher up. This Gun for Hire (1942)
What time is the top rush hour for lunch in this hotel?[CN] 这宾馆何时是午餐人流高? Dead Reckoning (1947)
Cheung Fong is new here.[JA] 張はここでは新入りなの Ip Man 3 (2015)
Yeah, Fong![JA] そうだ 張 Ip Man 3 (2015)
Cheung Fong of Wing Chun.[JA] 永春拳 張[チェン・フォン ] Ip Man 3 (2015)
What ladder?[CN] 什么顶? I Wake Up Screaming (1941)
I bet I can take that girl... inside of six months, put her on top of the ladder.[CN] 我打赌可以让这个女孩在六个月内到达顶 I Wake Up Screaming (1941)
They're packed with drama... with twisted hopes and crooked dreams.[CN] 包含回路转地希望与梦想 Double Indemnity (1944)
Kind of a crazy story with a crazy twist to it.[CN] 难以置信 回路转的故事 Double Indemnity (1944)
The river flows on as before and as it always will,[CN] 照化丽白山雪融流卯辰桥 Taki no shiraito (1933)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みね, mine] Gipfel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top