ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -峨-, *峨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[峨, é, ㄜˊ] lofty; the name of a mountain
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  我 [, ㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 3063

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[é, ㄜˊ, ] lofty; name of a mountain, #22,600 [Add to Longdo]
眉山[É méi shān, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄕㄢ, ] Mt Emei in Sichuan, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Samantabhadra 普賢|普贤; Emeishan city, #33,159 [Add to Longdo]
眉山市[É méi shān shì, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Emeishan city in Sichuan, #112,328 [Add to Longdo]
[Tiān é, ㄊㄧㄢ ㄜˊ, ] (N) Tian'e (place in Guangxi), #207,395 [Add to Longdo]
山彝族自治县[É shān yí zú zì zhì xiàn, ㄜˊ ㄕㄢ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Eshan Yizu autonomous county in Yunnan, #338,228 [Add to Longdo]
边彝族自治县[É biān yí zú zì zhì xiàn, ㄜˊ ㄅㄧㄢ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ebian Yizu autonomous county in Sichuan, #489,725 [Add to Longdo]
嵋山[É méi shān, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄕㄢ, ] Mt Emei in Sichuan, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Samantabhadra 普賢|普贤 [Add to Longdo]
嵋山市[É méi shān shì, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Emeishan city in Sichuan [Add to Longdo]
嵋拳[é méi quán, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄑㄩㄢˊ, ] Emeiquan, E mei quan - "O Mei Ch'uan [Add to Longdo]
眉乡[É méi xiāng, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Emei (village in Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;[がが, gaga] (adj-t) rugged (e.g. mountains) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It was the third year of Meiji when their family name was changed to Saga.家名を嵯と改姓したのは明治3年でした。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top