ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -岸-, *岸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[岸, àn, ㄢˋ] beach, coast, shore
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A mountain 山 cliff 厂; 干 provides the pronunciation, Rank: 971

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[àn, ㄢˋ, ] bank; shore; beach; coast, #5,914 [Add to Longdo]
[liǎng àn, ㄌㄧㄤˇ ㄢˋ, / ] bilateral; both shores; both sides; both coasts; Taiwan and mainland, #2,589 [Add to Longdo]
[kǒu àn, ㄎㄡˇ ㄢˋ, ] a port for external trade; a trading or transit post on border between countries, #8,186 [Add to Longdo]
[hǎi àn, ㄏㄞˇ ㄢˋ, ] coastal; seacoast, #8,834 [Add to Longdo]
西[xī àn, ㄒㄧ ㄢˋ, 西] the west bank; West Bank of Jordan River, #11,949 [Add to Longdo]
沿[yán àn, ㄧㄢˊ ㄢˋ, 沿] coastal area; littoral or riparian, #13,813 [Add to Longdo]
[àn biān, ㄢˋ ㄅㄧㄢ, / ] shore, #13,967 [Add to Longdo]
[shàng àn, ㄕㄤˋ ㄢˋ, ] to land; to disembark; to abandon a boat and go ashore; fig. to give up evil ways and return to virtue, #15,725 [Add to Longdo]
[bǐ àn, ㄅㄧˇ ㄢˋ, ] the other shore; Paramita (Buddh.), #15,978 [Add to Longdo]
[duì àn, ㄉㄨㄟˋ ㄢˋ, / ] opposite bank (of a body of water), #19,905 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きし, kishi] (n) bank; coast; shore; (P) [Add to Longdo]
[がんとう, gantou] (n) shore; wharf [Add to Longdo]
[がんぺき, ganpeki] (n) wharf; breakwater; steep cliff; (P) [Add to Longdo]
[きしべ, kishibe] (n) shore; bank (of a body of water); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The 1990s began with the Gulf incident.1990年代には湾紛争で始まった。
The 1990s began with the Gulf War.1990年代は湾戦争で始まった。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋北西海沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
The raft has drifted far off from the shore.いかだはからずっと遠くへ漂流した。
Some families spend their vacation near the beach.いくつかの家族は休暇を海の近くで過ごします。
Does this bus go to the beach?このバスは、海に行きますか。
You are not allowed to swim.この海で泳いではいけない。
This all happened at Bethany on the other side of Jordan, where John was baptizing.この事があったのは、ヨルダンの向こうのベタニヤであって、ヨハネはそこで、バプテスマを授けていた。
This road will take you down to the edge of Lake Biwa.この道を行けば、琵琶湖のに降りられるでしょう。
This road extends to the coast.この道路は海まで伸びている。
Now, get off the boat and swim to shore.さあ、ボートから降りてまで泳ぎなさい。
Another ten minutes' walk brought us to the shore.さらに10分歩くと私達は海に着いた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きし, kishi] Ufer, Kueste [Add to Longdo]
[がんぺき, ganpeki] Felswand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top