ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

展览馆

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -展览馆-, *展览馆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展览馆[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhibition hall, #27,337 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kröller-Müller has a new museum exhibition.[CN] 科勒-米勒有一个新的展览馆. Swingers (2002)
Your yard is going to be the showplace of this town.[CN] 你的院子要变成 镇里的展览馆 To Kill a Mockingbird (1962)
-Okay, I'll do it. -Stacie, how you getting on at the gallery?[CN] 你怎么进入展览馆? Eye of the Beholder (2005)
They're gonna be viewing the spectacle from a balcony overlooking the river.[CN] 他们会在展览馆的阳台看 可以看到整条河 Shanghai Knights (2003)
This day, May 31st will make its mark. Great day.[CN] 远离展览馆- 算命的曾告诫过我 Czech Dream (2004)
Wipe the snot off your nose... and don't show you face round here again.[CN] 以后少来展览馆这一带胡混 In the Heat of the Sun (1994)
- To the Tretiakov Gallery.[CN] -去特列基亚科夫展览馆 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Which means that we simply watch the gallery... and wait for them to make their move.[CN] 那就表示我们只是简单的看着展览馆... 等待他们的行动 Eye of the Beholder (2005)
We've found the cleaning company who has the contract for the gallery.[CN] 我们找到了为那家展览馆 做清理的公司 Eye of the Beholder (2005)
I didn't want to come today either, but there was a solar eclipse and my husband woke me up.[CN] 就在开业前一星期 看一广告说来展览馆 上面总是说超市在别处 Czech Dream (2004)
Okay, this thing isn't going to work unless we can get someone inside the gallery... and in the exhibition room when the doors are locked.[CN] 这件事情除非我们能先在展览馆里面安插好人手 否则就无法进行... 特别是在门被锁上以后要在展室里面有人 Eye of the Beholder (2005)
The diamond, it'll be delivered to the gallery... under armed guard tomorrow morning.[CN] 明天早上会在... 全副武装的警卫下运送到展览馆 Eye of the Beholder (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top