ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

展览会

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -展览会-, *展览会*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展览会[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] exhibition; show, #11,504 [Add to Longdo]
汽车展览会[qì chē zhǎn lǎn huì, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] car show; automobile expo [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll take you to the fair on Saturday night.[CN] 星期六晚上我带你去展览会. 好吗? Saturday Night and Sunday Morning (1960)
What about what's fair to me?[CN] 什么有关是对我展览会的东西 ? Rosemary's Baby (1968)
If you walked into a nuclear missile showroom, you would buy Trident![CN] 如果您走进核武展览会 您就会买三叉戟 If you walked into a showroom, you would buy Trident! The Grand Design (1986)
Come on, let's go to the fair.[CN] 快点 我们去展览会 Il Posto (1961)
Today I bring an invitation of my personal exhibition[CN] 今天我带了个人展览会的请帖来 The Last Adventure (1967)
Come, now, be fair.[CN] 现在,来, 是展览会 How I Won the War (1967)
At an exhibition of young painters he got very nice reviews.[CN] 他参加了年轻画家展览会,得到了很高的评价 Phaedra (1962)
Did you have a pleasant time at the fair?[CN] 您在展览会玩得开心吗? What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)
That's why you left us at the fair?[CN] 我想这就是为何你 在展览会离开我们的原因? Saturday Night and Sunday Morning (1960)
She help preparation for this fashion show[CN] 是帮我筹备这个时装展览会的 {\cH00FFFF}{\3cH000000}She help preparation for this fashion show Nomad (1982)
To the Mulberry Fair[CN] 到桑葚展览会 Diary of a Shinjuku Thief (1969)
Listen. 'At the World Exhibition in New York, a cylinder was buried... containing a complete summary of our technology.[CN] 你看 在纽约的战争展览会上 一个时间筒被埋下... 里面装有了我们这个时代所有的技术 The Assault (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top