ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尼-, *尼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尼, ní, ㄋㄧˊ] Buddhist nun; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 654

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ní, ㄋㄧˊ, ] Buddhist nun; (often used in phonetic spellings), #1,660 [Add to Longdo]
[Ní mǎ, ㄋㄧˊ ㄇㄚˇ, / ] (N) Nima (place in Tibet), #2,933 [Add to Longdo]
[Suǒ ní, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄧˊ, ] Sony, #5,184 [Add to Longdo]
[Yìn ní, ㄧㄣˋ ㄋㄧˊ, ] Indonesia (abbr. for 印度西亞|印度西亚), #5,619 [Add to Longdo]
印度西亚[Yìn dù ní xī yà, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄋㄧˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Indonesia, #9,145 [Add to Longdo]
罗马[Luó mǎ ní yà, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Romania, #11,777 [Add to Longdo]
日利亚[Ní rì lì yà, ㄋㄧˊ ㄖˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Nigeria, #12,112 [Add to Longdo]
阿尔巴[Ā ěr bā ní yà, ㄚ ㄦˇ ㄅㄚ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Albania, #13,194 [Add to Longdo]
[Xī ní, ㄒㄧ ㄋㄧˊ, ] Sydney, capital of New South Wales, Australia, #13,364 [Add to Longdo]
泊尔[Ní bó ěr, ㄋㄧˊ ㄅㄛˊ ㄦˇ, / ] Nepal, #13,766 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[に, ni] (n,n-suf) (abbr) (See 比丘) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [Add to Longdo]
(P);阿魔(ateji)[あま, ama] (n) (1) ( only) (col) nun; (2) (derog) bitch; (P) [Add to Longdo]
っちょ[あまっちょ, amaccho] (n) (arch) (derog) (See っ子) bitch [Add to Longdo]
っ子;っこ[あまっこ, amakko] (n) (1) (col) native of Amagasaki; (2) (arch) (derog) bitch [Add to Longdo]
鷺;甘鷺[あまさぎ;アマサギ, amasagi ; amasagi] (n) (uk) cattle egret (Bubulcus ibis) [Add to Longdo]
[あまでら, amadera] (n) nunnery; convent [Add to Longdo]
[にそう, nisou] (n) nun; priestess; (P) [Add to Longdo]
僧院[にそういん, nisouin] (n) nunnery; convent [Add to Longdo]
[じほ, jiho] (n) Confucius [Add to Longdo]
法師[あまほうし, amahoushi] (n) {Buddh} nun [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The nun prayed and crossed herself.僧はお祈りをして十字を切った。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あま, ama] Nonne [Add to Longdo]
[にそう, nisou] -Nonne [Add to Longdo]
[あまでら, amadera] Nonnenkloster [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top