ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尷-, *尷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尷, gān, ㄍㄢ] embarrassed; ill-at-ease
Radical: Decomposition: 尢 (yóu ㄧㄡˊ)  監 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] lame

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尴尬[gān gà, ㄍㄢ ㄍㄚˋ, / ] awkward; embarrassed, #4,008 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, / ] embarrassed; ill at ease, #49,954 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- How awkward for you.[CN] 這對你真是尬呀 North by Northwest (1959)
This is so embarrassing.[CN] 對不起,我很 Sisters (1972)
Our Holy Emperor has also taught us... that nothing is more embarrassing than a bitch in heat... because she has no shame.[CN] 288)}我們父皇還訓道: 288)}世間最尬之事,莫過於母狗發情 288)}因她恬不知恥 Private Vices, Public Pleasures (1976)
You're at the awkward age.[CN] 你在一個尬的年紀. How to Steal a Million (1966)
"l am greeted by a tired, modestly dressed woman..."[CN] 多尬啊 「一位謙遜而疲憊的女士 接待了我... Wings (1966)
I don't want to embarrass you, keep your savings.[CN] 我不想讓你尬,拿著你的錢吧 Madame Bovary (1969)
My youth my simplicity and the strangeness of my situation may perhaps lessen my fault.[CN] 我的少不更事... 我的單純... 以及我的尬境況... Tess (1979)
You don't know how embarrassing it was for me... to introduce my friends to my bald-headed mother.[CN] 你不知道我以前把朋友介紹給... 我禿頭的老媽時, 心裏有多 The Steel Helmet (1951)
He's a stranger here, it'd be embarrassing.[CN] 這裏沒幾個人認識他,他會很尬的 A Report on the Party and Guests (1966)
Your only fault is in not telling me in advance... and saving me the embarrassment.[CN] 你唯一的缺點是沒事先告知我 以乏除我不必要的 The Nun's Story (1959)
Yes, that could be very awkward.[CN] 對,這樣會很尬. How to Steal a Million (1966)
Aren't you embarrassed?[CN] 你不會覺得尬嗎? Wings (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top