ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尖-, *尖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尖, jiān, ㄐㄧㄢ] sharp, pointed, acute; keen, shrewd
Radical: , Decomposition:   小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A point, small 小 over big 大, Rank: 1321

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] point (of needle); sharp; shrewd; pointed, #5,387 [Add to Longdo]
[jiān ruì, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄟˋ, / ] sharp; intense; penetrating; pointed; acute (med.), #9,386 [Add to Longdo]
[jiān jiào, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˋ, ] screech; shriek, #10,290 [Add to Longdo]
[dǐng jiān, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ, / ] peak; world best; number one; finest (competitors); apex; peak; top (figures in a certain field), #11,109 [Add to Longdo]
[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, ] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best, #17,466 [Add to Longdo]
[zhǐ jiān, ㄓˇ ㄐㄧㄢ, ] fingertips, #19,390 [Add to Longdo]
[jiān dāo, ㄐㄧㄢ ㄉㄠ, ] dagger, #23,443 [Add to Longdo]
[jiān zi, ㄐㄧㄢ ㄗ˙, ] best of its kind; cream of the crop, #33,216 [Add to Longdo]
[shé jiān, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ, ] tip of tongue; apical, #33,466 [Add to Longdo]
[jiān jiān, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄢ, ] sharp; pointed, #35,514 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[とがる, togaru] TH: แหลม  EN: to taper to a point
[とがる, togaru] TH: แหลมคม  EN: to become sharp

Japanese-English: EDICT Dictionary
った[とがった, togatta] (adj-f) pointed; sharp [Add to Longdo]
らす[とがらす, togarasu] (v5s) (1) to sharpen (e.g. pencil); to pout (e.g. lips); (2) to get nervous; to raise one's voice [Add to Longdo]
り声[とがりごえ, togarigoe] (n) sharp or angry voice [Add to Longdo]
る(P);がる(io);んがる(io)[とがる(尖る;尖がる)(P);とんがる, togaru ( togaru ; sen garu )(P); tongaru] (v5r,vi) (1) to taper to a point; to become sharp; (2) to look displeased; to look sour; to be on edge; to be touchy; (P) [Add to Longdo]
んがり[とんがり, tongari] (n) (sharp) point [Add to Longdo]
[せんかく, senkaku] (n) apical angle; point angle [Add to Longdo]
圭コンジローム[せんけいコンジローム, senkei konjiro-mu] (n) pointed condyloma [Add to Longdo]
[とがりねずみ;トガリネズミ, togarinezumi ; togarinezumi] (n) (uk) shrew (any rodent of family Soricidae, esp. those of genus Sorex) [Add to Longdo]
[せんど, sendo] (n) kurtosis (statistics) [Add to Longdo]
頭;せん頭[せんとう, sentou] (n,adj-no) point; pointed end; cusp [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A church spire could be seen in the distance.遠くに教会の塔が見えた。
Her manner of speaking gets on my nerves.彼女の言い方は私の神経をらせる。
Woodpeckers peck tree trunks with their long pointed beaks and eat insects found there.きつつきは、長くったくちばしで、木の幹をつついて、中にいる虫を食べます。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top