ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尔-, *尔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尔, ěr, ㄦˇ] you; that, those; final particle
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 220

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ěr, ㄦˇ, / ] thus; so; like that; you; thou, #830 [Add to Longdo]
[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, / ] occasionally; once in a while; sometimes, #4,246 [Add to Longdo]
[Hā ěr bīn, ㄏㄚ ㄦˇ ㄅㄧㄣ, / ] Harbin, capital of Heilongjiang province in northeast China, #5,526 [Add to Longdo]
英特[Yīng tè ěr, ㄊㄜˋ ㄦˇ, / ] Intel, #6,125 [Add to Longdo]
[gāo ěr fū, ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ, / ] golf; golf ball, #6,495 [Add to Longdo]
西[Qiè ěr xī, ㄑㄧㄝˋ ㄦˇ ㄒㄧ, 西 / 西] Chelsea, #8,298 [Add to Longdo]
[Dài ěr, ㄉㄞˋ ㄦˇ, / ] Dell, #8,795 [Add to Longdo]
布莱[Bù lái ěr, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄦˇ, / ] Blair (name); Braille (name); Louis Braille (1809-1852), the inventor of the Braille alphabet for the blind, #9,774 [Add to Longdo]
夫球[gāo ěr fū qiú, ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ, / ] golf; golf ball, #10,127 [Add to Longdo]
滨市[Hā ěr bīn shì, ㄏㄚ ㄦˇ ㄅㄧㄣ ㄕˋ, / ] Harbin, #11,511 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Carl, listen carefully.[CN] 卡,注意听 Sneakers (1992)
Do you hear me, Carl?[CN] 卡,你听到吗? Sneakers (1992)
Carl, now![CN] 卡,现在! Sneakers (1992)
I've smoothed it over. When Les Kendall talks, Barry Fife listens![CN] 我会去解释这一切, 肯德只要开口,巴里伊夫会听的。 Strictly Ballroom (1992)
Carl, how's the weather?[CN] 卡,温度如何? Sneakers (1992)
Carl, what the hell were you waiting for?[CN] 卡,怎么那么慢? Sneakers (1992)
Carl. Excuse us.[CN] 卡 你稍等一下 Sneakers (1992)
I'm Carl.[CN] 我是卡 Sneakers (1992)
What the hell's going on, Kendall?[CN] 肯德,这他妈的是怎么回事? Strictly Ballroom (1992)
# "The Blue Danube Waltz"[CN] # "蓝色多瑙河华兹" Strictly Ballroom (1992)
Carl?[CN] 卡你呢? Sneakers (1992)
(# waltz)[CN] (# 华兹舞曲) Strictly Ballroom (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top