ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小麦粉

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小麦粉-, *小麦粉*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
小麦粉[こむぎこ, komugiko] (n) แป้งสาลี

Japanese-English: EDICT Dictionary
小麦粉[こむぎこ, komugiko] (n) wheat flour; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Blend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.ケーキの他の材料を加える前にバターと小麦粉を混ぜて下さい。
We need flour, sugar and eggs to make this cake.このケーキを作るには小麦粉、砂糖、卵が必要だ。
Bread is made from flour.パンは小麦粉で作られる。
Bread is made from flour, water, and often yeast.パンは小麦粉と水と、それにしばしばイーストを加えてから作られる。
We import flour from America.私たちはアメリカから小麦粉を輸入している。
You can make a cake with flour and milk and an egg.小麦粉とミルクと卵でケーキは作れる。
Flour is sold by the pound.小麦粉は1ポンド単位で売られる。
Flour is the main ingredient in cakes.小麦粉はケーキの主な材料だ。
Flour is made into bread.小麦粉はパンになる。
Flour is made from wheat.小麦粉は小麦から作られる。
He bought flour and oil in quantity.彼はたくさんの小麦粉と油を買い込んだ。
She bought flour and oil in quantity.彼女は小麦粉と油を大量に買い込んだ。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top