ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小説

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小説-, *小説*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
小説[しょうせつ, shousetsu] (n) นิยาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
小説[しょうせつ, shousetsu] (n,adj-no) novel; (short) story; (P) [Add to Longdo]
小説を書く[しょうせつをかく, shousetsuwokaku] (exp,v5k) to write a novel [Add to Longdo]
小説[しょうせつか, shousetsuka] (n) novelist; fiction writer; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Waiting for Spring" is a novel by Soseki, isn't it?「春を待ちつつ」は漱石の小説だったね。
D.H. Lawrence is a novelist and poet.D.H.ロレンスは小説家でもあり詩人でもある。
Have you finished reading the novel?あなたはその小説を読み終えましたか。
I was reading a novel then.あの時小説を読んでいました。
That novel was widely read.あの小説は広く読まれました。
It wasn't a very interesting novel.あまり面白味のない小説だった。
That was the most interesting novel that I had ever read.あれは私が今まで読んだうちで一番面白い小説だった。
The stories written by Amy Church are all interesting.エイミー・チャーチが書いた小説はみな面白い。
Christi's mysteries are most decidedly interesting.クリスティーの推理小説は断然面白い。
This science-fiction novel is very interesting.このSF小説はとても面白い。
This film is an adaptation of a novel.この映画は小説をもとにしている。
This English novel is not easy enough for you to read in a week.この英語の小説は、君が一週間で読めるほどやさしくない。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小説[しょうせつ, shousetsu] Roman, Erzaehlung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top