ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小时候

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小时候-, *小时候*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小时候[xiǎo shí hou, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] in one's childhood, #3,860 [Add to Longdo]
小时候[xiǎo shí hou er, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙ ㄦ˙, / ] erhua variant of 小時候|小时候, in one's childhood [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- When? Infancy?[CN] -何时 小时候 The Lady Vanishes (1938)
Back in an hour, Mildred.[CN] 我一小时候回来,缪莉德 His Girl Friday (1940)
- going to the pantomime and the zoo...[CN] 我们小时候看哑剧或者 上动物园的时候 Cavalcade (1933)
She had an accident when she was young,[CN] 听说小时候发生了车祸 Episode #1.8 (2004)
I used to have a lot of fun there. I loved going fishing with my father.[CN] 我小时候在那儿过得非常快乐 常和爸爸一起去钓鱼 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
When I was a girl, a friend of mine's husband come home unexpected-like from the Crimea with no legs at all.[CN] 我小时候有两个朋友从 克罗米亚战争回来的时候 两条腿都没有了,太可,怕了 Cavalcade (1933)
You're always telling me what not to do.[CN] 从我小时候你就不停的指挥我做事 It Happened One Night (1934)
When you call me Nelly like that, it's as if I were still a little girl.[CN] 当你这么叫我的名字 感觉就像你找了我很久 从我小时候开始 Port of Shadows (1938)
- And he carried you like this?[CN] -你小时候他这样背着你 It Happened One Night (1934)
The Lido Plunge.[CN] 丽都游泳馆,我小时候在东岸 I Wake Up Screaming (1941)
"Mister, I met a man once when I was a kid," they'd always begin.[CN] 先生,我小时候有一次 遇上一个男人,开始总是这样 Casablanca (1942)
You were a horrible child.[CN] 你小时候真讨厌 Cavalcade (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top