ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小数

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小数-, *小数*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小数[xiǎo shù, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] decimal digit, #35,915 [Add to Longdo]
小数[xiǎo shù diǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] decimal point, #42,008 [Add to Longdo]
循环小数[xún huán xiǎo shù, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] recurring decimal, #207,995 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
小数[しょうすう, shousuu] (n) เลขทศนิยม, See also: 有限小数, 循環小数

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
小数[しょうすうてん, shousuuten] (n) จุดทศนิยม
小数[しょうすうてん, shousuuten] (n) จุดทศนิยม

Japanese-English: EDICT Dictionary
小数[しょうすう, shousuu] (n,adj-no) fraction (part of); decimal fraction; (P) [Add to Longdo]
小数点(P);少数点(iK)[しょうすうてん, shousuuten] (n) decimal point; radix point; (P) [Add to Longdo]
小数点以下の桁数[しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] (n) {comp} number of decimal places [Add to Longdo]
小数点記号[しょうすうてんきごう, shousuutenkigou] (n) {comp} decimal marker [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The chairman should take the minor opinion into account.議長は小数意見を考慮に入れるべきだ。
A perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.少数の作家と小数の主題についての完全な知識のほうが、多数の作家と主題についての表面的な知識よりも価値がある。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
小数[しょうすう, shousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
小数[しょうすうてん, shousuuten] decimal point, radix point [Add to Longdo]
小数点以下の桁数[しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] No. of decimal places [Add to Longdo]
小数点記号[しょうすうてんきごう, shousuutenkigou] decimal marker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top