ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小学

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小学-, *小学*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小学[xiǎo xué, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] primary school, #2,370 [Add to Longdo]
小学[xiǎo xué shēng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] primary school student; schoolchild, #7,360 [Add to Longdo]
初级小学[chū jí xiǎo xué, ㄔㄨ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] elementary school; abbr. to 初小 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
小学[しょうがっこう, shougakkou] (n) โรงเรียนประถม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
小学[しょうがく, shougaku] TH: ระดับชั้นการศึกษา,ประถมศึกษา  EN: grade school

Japanese-English: EDICT Dictionary
小学[しょうがく, shougaku] (n) (abbr) (See 小学校) elementary school; primary school; grade school; (P) [Add to Longdo]
小学[しょうがっこう, shougakkou] (n) primary school; elementary school; grade school; (P) [Add to Longdo]
小学[しょうがくせい, shougakusei] (n) elementary school student; primary school student; grade school student; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you go to an elementary school?あなたは小学校に通っているの。
That primary school has strong soccer team.あの小学校はサッカーが強い。
There used to be an elementary school here.ここにもとは小学校があった。
This problem is too difficult for primary school children to solve.この問題は難しすぎて小学生には解けない。
In her elementary school days, Mary dreamed of becoming a teacher.メアリーは小学生のころ先生になることを夢見ていた。
I went to elementary school in Nagoya.私は名古屋の小学校に通った。
Since elementary school.小学校の時からです。
I miss my elementary school teachers.小学校の先生達のことが懐かしい。
Elementary school children go to school for a term of six years.小学生は6年間学校に通う。
The other day I attended a class reunion of my elementary school.先日小学校のクラス会に出席したが、みんなすっかり変わってしまっていた。
My little brother goes to an elementary school.弟は小学校へ通っています。
In Japan, attendance at elementary and junior high school is compulsory.日本では小学校と中学校に通うことは義務となっている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小学[しょうがっこう, shougakkou] Grundschule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top