ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小切手

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小切手-, *小切手*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
小切手[こぎって, kogitte] เช็ค

Japanese-English: EDICT Dictionary
小切手[こぎって, kogitte] (n) cheque; check; (P) [Add to Longdo]
小切手外交[こぎってがいこう, kogittegaikou] (n) checkbook diplomacy; chequebook diplomacy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You got the date wrong when you were filling in the check.あなたは小切手に書き込む時に、日付を間違えた。
In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.アメリカでは、現金を払うのではなく小切手を書くのが普通です。
Will you honor this check?この小切手で支払いを認めてくれますか。
This check is payable to the bearer.この小切手は持参人払いだ。
This check was not honored.この小切手は不渡りになりました。
Deposit this check in my checking account.この小切手を銀行の当座に入れなさい。
Can you cash this check for me?この小切手を現金にしてくれますか。
Please cash this check.この小切手を現金に換えてください。
Endorse this check.この小切手を裏書きしてください。
Here are the number to my checks.これが私の小切手番号です。
Do you pay for it in cash or by check?それの支払いは現金でですかそれとも小切手ですか。
Under no circumstances can we accept checks.どんなことがあっても小切手は受け取れません。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小切手[こぎって, kogitte] Scheck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top