ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小人

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小人-, *小人*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
小人[こびと, kobito] TH: คนแคระ  EN: dwarf

Japanese-English: EDICT Dictionary
小人[しょうにん(P);こびと(P);しょうじん;こども(gikun), shounin (P); kobito (P); shoujin ; kodomo (gikun)] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
小人ペンギン[こびとペンギン;コビトペンギン, kobito pengin ; kobitopengin] (n) (uk) little penguin (Eudyptula minor); fairy penguin [Add to Longdo]
小人河馬[こびとかば;コビトカバ, kobitokaba ; kobitokaba] (n) (uk) pygmy hippopotamus (Choeropsis liberiensis) [Add to Longdo]
小人閑居[しょうじんかんきょ, shoujinkankyo] (exp) a small-minded person being idle (tends to do evil) [Add to Longdo]
小人閑居して不善をなす;小人閑居して不善を為す[しょうじんかんきょしてふぜんをなす, shoujinkankyoshitefuzenwonasu] (exp) (id) An idle brain is the devil's shop [Add to Longdo]
小人[こびとしょう, kobitoshou] (n) dwarfism [Add to Longdo]
小人[こにんずう;こにんず, koninzuu ; koninzu] (n) small number of people [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There is no admission fee for children under five.5歳未満の小人は、入場料は要りません。
The fewer the better.ごちそうは小人数ほどよい。
My family is small.私のうちは小人数です。
Our class is a small one.私達のクラスは小人数のクラスである。
Little thing please little minds.小事は小人を喜ばす。
Small things amuse small minds.小人はつまらないことに興ずる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小人[しょうにん, shounin] Zwerg, Liliputaner [Add to Longdo]
小人[しょうにん, shounin] Kind, Kinder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top