ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小さな

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小さな-, *小さな*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
小さな[ちいさな, chiisana] (adj) เล็ก, Syn. 小さい

Japanese-English: EDICT Dictionary
小さな[ちいさな, chiisana] (adj-pn) (See 大きな) small; little; tiny [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
10 people were packed into the small room.10人がその小さな部屋に詰め込まれた。
As many as ten people live in this small house.10人もの人がこの小さな家に住んでいる。
There used to be a small bridge over the river 10 years ago.10年前その川には小さな橋が架かっていた。
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3の小さな誤りを別にすれば、君の作文は優秀だった。 [M]
Can you see that small house?あなたはあの小さな家が見えますか。
That big boy is bullying the little children.あの大きな男の子は小さな子供達をいじめている。
Ann is a little girl.アンは小さな女の子です。
We have only a small garden.うちには小さな庭しかない。
There is a small pond in our garden.うちの庭には小さな池がある。
My watchdog is alert to the slightest sound and movement.うちの番犬はどんな小さな音や動きにも油断がない。
Evan is just a little boy. How should he know what to do?エバンはまだほんの小さな坊やよ。一体どうして、何をやればいいかなんてわかるのよ。 [F]
It was not until I visited Australia that I realized how small Japan was.オーストラリアを訪問してはじめて、日本がなんと小さな国かがわかった。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top