ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小さい

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小さい-, *小さい*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
小さい[ちいさい, chiisai] (adj) เล็ก

Japanese-English: EDICT Dictionary
小さい[ちいさい, chiisai] (adj-i) small; little; tiny; (P) [Add to Longdo]
小さい頃;小さいころ[ちいさいころ, chiisaikoro] (exp) as a child; when one was a child [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事は本当にそれなの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"What is your wish?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事はなに?」と小さい白いウサギが聞きました。
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつも何を考えているの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"Forever and always?" asked the little black rabbit.「いつも、そしていつまでも?」と小さい黒いウサギはききました。
"Forever and always!" replied the little white rabbit.「いつも、そしていつまでもよ!」と小さい白いウサギはいいました。
"Yes, it is," said the Little House to herself.「ええ、ここがいいわ」と小さいおうちも言いました。 [F]
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町に住んでいるということなのだ」と小さいおうちはおもいました。そして彼女はそれが好きかどうかよくわかりませんでした。
"Let's play Hop Skip And Jump like me," said the little white rabbit.「さぁ、私のようにホップ、スキップ、ジャンプ」小さい白いウサギが言いました。
"Then I will be all yours," said the little white rabbit.「そのときわたしは全てあなたのものよ」と小さい白いウサギはいいました。
"I really do," replied the little black rabbit.「その通りだよ」と小さい黒いウサギは言いました。
"Oh, I'm just thinking," said the little white rabbit.「ちょうど今考えていたの」小さい白いウサギがいいました。
"What's the matter?" asked the little white rabbit.「どうかしたの?」と小さい白いウサギが聞きました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小さい[ちいさい, chiisai] klein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top