ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尉-, *尉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尉, wèi, ㄨㄟˋ] officer, military rank
Radical: , Decomposition:     尸 [shī, ]  示 [shì, ㄕˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: -, Rank: 2126

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] military officer; to quiet; surname Wei, #30,047 [Add to Longdo]
[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] captain (military rank), #26,794 [Add to Longdo]
[xiào wèi, ㄒㄧㄠˋ ㄨㄟˋ, ] military officer, #29,130 [Add to Longdo]
[zhōng wèi, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, ] lieutenant (navy); first lieutenant (army); subaltern, #29,235 [Add to Longdo]
[shào wèi, ㄕㄠˋ ㄨㄟˋ, ] second lieutenant (army rank), #42,260 [Add to Longdo]
迟恭[Wèi Chí gōng, ㄨㄟˋ ㄔˊ ㄍㄨㄥ, / ] General Wei Chigong (585-658), famous military man instrumental in founding the Tang dynasty, #76,577 [Add to Longdo]
[Wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, ] (N) Weishi (place in Henan), #124,109 [Add to Longdo]
[Yù lí, ㄩˋ ㄌㄧˊ, ] (N) Yuli (place in Xinjiang), #156,273 [Add to Longdo]
缭子[Wèi Liáo zi, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˊ ㄗ˙, / ] Wei Liao-zi, pre-Han dynasty book of military strategy, politics and economics, possibly written by Wei Liao 繚|缭, probably during Warring States [Add to Longdo]
陆军中[lù jūn zhōng wèi, ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, / ] lieutenant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n) jailer; gaoler; old man; rank; company officer [Add to Longdo]
[いかん, ikan] (n) officer below the rank of major; company officer [Add to Longdo]
[じょうびたき;ジョウビタキ, joubitaki ; joubitaki] (n) (uk) Daurian redstart (species of passerine bird, Phoenicurus auroreus) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That captain handles his troops well.その大はうまく部隊を指揮している。
A major is above a captain.少佐は大の上官である。
A captain is above a sergeant.は軍曹よりも階級が上だ。
He called together everyone who was a captain and above.彼は大以上の者を全員招集した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] OFFIZIER [Add to Longdo]
[いかん, ikan] Offizier_unter_dem_Rang_des_Majors [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top