ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

对称

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -对称-, *对称*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对称[duì chèn, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, / ] symmetry; symmetrical, #13,272 [Add to Longdo]
对称[duì chèn xìng, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] symmetry, #31,412 [Add to Longdo]
对称[duì chèn zhóu, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ ㄓㄡˊ, / ] axis of symmetry; central axis (in Chinese architecture), #78,728 [Add to Longdo]
两侧对称[liǎng cè duì chèn, ㄌㄧㄤˇ ㄘㄜˋ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, / ] bilateral symmetry [Add to Longdo]
对称[chāo duì chèn, ㄔㄠ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, / ] supersymmetry [Add to Longdo]
辐射对称[fú shè duì chèn, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, / ] radial symmetry [Add to Longdo]
对称[fēi duì chèn, ㄈㄟ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, / ] asymmetric [Add to Longdo]
对称式数据用户线[fēi duì chèn shì shù jù yòng hù xiàn, ㄈㄟ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Asymmetrical Digital Subscriber Line; ADSL [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top