ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

寸前

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寸前-, *寸前*
Japanese-English: EDICT Dictionary
寸前[すんぜん, sunzen] (n,suf) on the verge; on the brink; just in front of; just before; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Our firm is on the verge of bankruptcy, I'm ashamed to say.うちの会社は倒産寸前です。お恥ずかしい話ですが。
The poor child was on the verge of starvation.かわいそうにその子供は餓死寸前だった。
The poor cat was on the verge of starvation.かわいそうにその猫は餓死寸前だった。
Sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.サムは不当にも正式採用となる寸前で、解雇されてしまった。
When we were on the brink of starvation, they saved our lives.餓死寸前でいるところを、彼らは私達の命を救ってくれた。
The obsolete regime is about to collapse.時代遅れのその政権は崩壊寸前だ。
Let us hope the world will never be on the brink of a nuclear war.世界が核戦争寸前にならないよう願いましょう。
The hikers were all but frozen when they were found.発見された時、ハイカーたちは凍死寸前だった。
His old car is on its last legs.彼の古い車はポンコツ寸前
A good idea came across her mind at the last moment.彼女に良い考えが寸前のところで浮かんだ。
She almost passed out.彼女は気絶寸前だった。
She was on the border of killing herself.彼女は自殺寸前だった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
寸前[すんぜん, sunzen] unmittelbar_vor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top