ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寶-, *寶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[寶, bǎo, ㄅㄠˇ] treasure, jewel; rare, precious
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  珤 [bǎo, ㄅㄠˇ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Valuables 貝 kept in one's house 宀; 珤 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎo, ㄅㄠˇ, / ] a jewel or gem; a treasure; precious, #912 [Add to Longdo]
宝贝[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character, #1,712 [Add to Longdo]
宝宝[bǎo bǎo, ㄅㄠˇ ㄅㄠˇ, / ] darling; baby, #1,995 [Add to Longdo]
温家宝[Wēn Jiā bǎo, ㄨㄣ ㄐㄧㄚ ㄅㄠˇ, / ] Wen Jiabao (1942-), Prime Minister of PRC from 2003, #5,811 [Add to Longdo]
宝贵[bǎo guì, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] valuable; precious; value; treasure; set store by, #6,072 [Add to Longdo]
珠宝[zhū bǎo, ㄓㄨ ㄅㄠˇ, / ] pearls; jewels; precious stones, #7,966 [Add to Longdo]
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, / ] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand, #9,050 [Add to Longdo]
宝钢[bǎo gāng, ㄅㄠˇ ㄍㄤ, / ] Baosteel, China's largest steel maker, #9,676 [Add to Longdo]
宝石[bǎo shí, ㄅㄠˇ ㄕˊ, / ] precious stone; gem, #10,723 [Add to Longdo]
宝座[bǎo zuò, ㄅㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] throne, #14,583 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How, after half a year, Siegfried's gift to his bride, the Nibelungen Treasure, arrives in Worms and how the two queens quarrel with each other.[CN] 【6個月後,齊格弗裏德的贈禮 尼伯龍根的財到達渥努姆斯】 【兩個王后發生爭鬥】 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Royal jewellery![CN] 取皇室珍來! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
He who murdered my husband flaunts the greensparkling sword that he stole from the dead man.[CN] 而謀害她丈夫的兇手現在還在 炫耀著那把從亡者身上掠來的綠光 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
- Just one day![JP] 吉覇凵老こさる 實 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Xia-hou Jun and Wei Ben, you are to lead the cavalry west to provide cover for the navy![JP] 夏候隻 と魏 西の騎馬隊を指揮してくれ 水軍を守るために! Red Cliff (2008)
I swore never to betray the location of the Treasure so long as one of my kings still lives![CN] 我發過誓,只要我的王還活著 我就永不洩露那個藏地點 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
On the contrary. I will honourably commit seppuku.[JP] 見事 腹ガつさばいて 毒目にガltぼ竇る Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
He will meet me personally?[JP] 吉賤朧に ! Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Now, Kriemhild, no-one knows anything of the Treasure other than God and myself![CN] 現在,克裏米爾特,除了上帝還有我自己 再也沒人知道藏地址了 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
When you are done, proceed outside.[JP] (累臣) う着賛え なされましたら こちら/ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Three ryo.[JP] 吉 凵凵た百 實 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I have the highest respect for your sentiments.[JP] まことに 已立派な 毒心拮葛 顧厦凵た哲 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top