ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寒-, *寒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[寒, hán, ㄏㄢˊ] chilly, cold; poor; to shiver, to tremble
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    ?  
Etymology: -, Rank: 1297

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hán, ㄏㄢˊ, ] cold; poor; to tremble, #3,207 [Add to Longdo]
[hán lěng, ㄏㄢˊ ㄌㄥˇ, ] cold (climate); frigid; very cold, #5,642 [Add to Longdo]
[hán jià, ㄏㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, ] winter vacation, #8,563 [Add to Longdo]
[hán fēng, ㄏㄢˊ ㄈㄥ, / ] cold wind, #10,592 [Add to Longdo]
[hán dōng, ㄏㄢˊ ㄉㄨㄥ, ] wintry, #13,484 [Add to Longdo]
[yán hán, ㄧㄢˊ ㄏㄢˊ, / ] bitter cold; severe winter, #16,853 [Add to Longdo]
[xīn hán, ㄒㄧㄣ ㄏㄢˊ, ] be very disappointed, #23,038 [Add to Longdo]
[hán xuān, ㄏㄢˊ ㄒㄩㄢ, ] exchanging conventional greetings; to talk about the weather, #24,167 [Add to Longdo]
[hán qì, ㄏㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] cold air, #25,080 [Add to Longdo]
[shāng hán, ㄕㄤ ㄏㄢˊ, / ] typhoid, #27,108 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さむい, samui] (adj) หนาว (ใช้กับอุณหภูมิ เช่น อากาศหนาว)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さむけ, samuke] (n) ความหนาวเย็น
稽古[かんげいこ, kangeiko] (n) การฝึกซ้อมช่วงกลางฤดูหนาว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さむ;さぶ, samu ; sabu] (n) midwinter; cold season; coldest days of the year [Add to Longdo]
[さむ;さぶ, samu ; sabu] (n,int) cold [Add to Longdo]
々;[さむざむ, samuzamu] (adv,n) desolate; wintry [Add to Longdo]
々しい;しい[さむざむしい, samuzamushii] (adj-i) bleak; chilly; dreary [Add to Longdo]
々した心;した心[さむざむしたこころ, samuzamushitakokoro] (n) feeling listless [Add to Longdo]
[さむい(P);さぶい, samui (P); sabui] (adj-i) (1) (ant [Add to Longdo]
からしめる[さむからしめる, samukarashimeru] (v1) (arch) (See 心胆をからしめる) to make cold; to chill [Add to Longdo]
がり[さむがり, samugari] (adj-no,adj-na,n) (See がる) sensitivity to cold [Add to Longdo]
がりや;がり屋[さむがりや, samugariya] (n) (See がり) someone who feels the cold; someone sensitive to cold [Add to Longdo]
がる[さむがる, samugaru] (v5r,vi) (See がる,い) to be bothered by coldness; to complain about the cold [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's chilly.いです。
It gets cold day by day in November.11月に入ると日増しにくなる。
As cold as a flood in January.1月の洪水のようにい。
We expected we should have a warm January, but we hear that this winter is the coldest in twenty years.1月は暖かいだろうと思っていたが、この冬は20年ぶりのさだそうだ。
January is usually the coldest month.1月は普通一番い月である。
The cold weather extended into April.4月になってい天気が続いた。
The weather stayed cold for three weeks.3週間さが続いた。
It's rather cold for April.4月にしては、い方です。
It's even very cold in May.5月でさえとてもい。
It is a cold morning for June.6月にしてはい朝だ。
It is still as cold as ever.あいかわらずまだい。
I may have caught cold on that cold night.あのい夜に風邪を引いたのかもしれない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] KAELTESTE_JAHRESZEIT, KAELTE [Add to Longdo]
[さむい, samui] kalt [Add to Longdo]
[かんちゅう, kanchuu] kaelteste_Zeit_des_Jahres [Add to Longdo]
[かんしょ, kansho] Kaelte_und_Hitze [Add to Longdo]
暖計[かんだんけい, kandankei] Thermometer [Add to Longdo]
[かんそん, kanson] armes_Dorf, einsames_Dorf [Add to Longdo]
[かんき, kanki] Kaelte, Frost [Add to Longdo]
[さむぞら, samuzora] kaltes_Wetter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top