ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

密売

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -密売-, *密売*
Japanese-English: EDICT Dictionary
密売[みつばい, mitsubai] (n,vs) smuggling; bootlegging; illicit trade; (P) [Add to Longdo]
密売[みつばいひん, mitsubaihin] (n) smuggled goods; contraband [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That politician has been trafficking in drugs for years.その政治家は何年間も、麻薬の密売買をしてきた。
The warehouse was a front for drug traffickers.その倉庫は麻薬密売者の隠れみのだった。
We must eradicate the drug traffic, root and branch.麻薬の密売は根こそぎ絶やさなければならない。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top