ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寅-, *寅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[寅, yín, ㄧㄣˊ] to respect, to revere; respectfully; 3rd terrestrial branch
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  一 (yī )  由 (yóu ㄧㄡˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,422

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yín, ㄧㄣˊ, ] 3rd earthly branch: 3-5 a.m., 1st solar month (4th February-5th March), year of the Tiger, #37,694 [Add to Longdo]
[jiǎ yín, ㄐㄧㄚˇ ㄧㄣˊ, ] fifty first year A3 of the 60 year cycle, e.g. 1974 or 2034, #59,820 [Add to Longdo]
[gēng yín, ㄍㄥ ㄧㄣˊ, ] twenty seventh year G3 of the 60 year cycle, e.g. 2010 or 2070, #63,227 [Add to Longdo]
[rén yín, ㄖㄣˊ ㄧㄣˊ, ] thirty ninth year I3 of the 60 year cycle, e.g. 1962 or 2022, #63,447 [Add to Longdo]
[bǐng yín, ㄅㄧㄥˇ ㄧㄣˊ, ] third year C3 of the 60 year cycle, e.g. 1986 or 2046, #63,878 [Add to Longdo]
[wù yín, ˋ ㄧㄣˊ, ] fifteenth year E3 of the 60 year cycle, e.g. 1998 or 2058, #64,008 [Add to Longdo]
[Tāng Yín, ㄊㄤ ㄧㄣˊ, ] Tang Bohu 唐伯虎 or Tang Yin (1470-1523), Ming painter and poet, one of Four great southern talents of the Ming 江南四大才子, #74,065 [Add to Longdo]
[yín hǔ, ㄧㄣˊ ㄏㄨˇ, ] Year 3, year of the Tiger (e.g. 2010) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とら, tora] (n) third sign of Chinese zodiac (The Tiger, 3am-5am, east-northeast, January); (P) [Add to Longdo]
の刻[とらのこく, toranokoku] (n) around four o'clock in the morning [Add to Longdo]
[とらどし, toradoshi] (n) year of the tiger [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jo In Sung and I got secretly married last year according to that.[CN] 这要能是真的 赵成和我去年就秘密结婚了 Episode #1.15 (2013)
Is the woman next to Kang In-guk his daughter?[CN] 那位站在康国旁边的女士 是他的女儿吗 Assassination (2015)
5 o'clock. Remember, 5 o'clock.[CN] 时 记住了  Brotherhood of Blades (2014)
Teaching high school finally turned you into a bitter old coot, huh?[CN] 教高中盲襄儡尔崖生面I已'熊? Evil Dead (2013)
Someone has arrived.[JA] 川 I辺の) ついに来あつた Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
They are ashamed that instead of their lives only their topknots have been taken from them.[JA] (半 郎の) 命の代橿 り に 重を取巳れたことき聴じ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
A short break![JA] (農)よーし みんな 少し休ん老れI Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Born in the year of tiger, he's fated to become a powerful leader, but the evil energy surrounding his soul will lead him...[CN] 出生于庚年甲申月丁巳日辛亥之时 带有申巳亥和驿马是四孟格的命盘 他命中带有巳申三刑杀 Kundo: Age of the Rampant (2014)
This is what he said: "Kang In-guk is my friend."[CN] 他说康国是我的朋友 Assassination (2015)
To give you some more context, it's said that Tang is more valuable than the Forbidden City.[CN] 说到唐这号人物啊 唐伯虎厉害到连他的字画 都比紫禁城还要值钱呢 Kundo: Age of the Rampant (2014)
To confess the truth:[JA] (利尚の) 実のと こう Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
In Seoul, Kang In-guk donated 10 airplanes to the Army.[CN] 朝鲜京城的康国社长忠于大日本帝国 捐赠了10架飞机 Assassination (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top