ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宾-, *宾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[宾, bīn, ㄅㄧㄣ] guest, visitor; surname; submit
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  兵 [bīng, ㄅㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] A solider 兵 quartered under one's roof 宀, Rank: 1534

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bīn, ㄅㄧㄣ, / ] visitor; guest, #10,397 [Add to Longdo]
[jiā bīn, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄣ, / ] esteemed guest, #4,404 [Add to Longdo]
[bīn guǎn, ㄅㄧㄣ ㄍㄨㄢˇ, / ] guesthouse, #5,095 [Add to Longdo]
菲律[Fēi lǜ bīn, ㄈㄟ ㄌㄩˋ ㄅㄧㄣ, / ] the Philippines, #7,043 [Add to Longdo]
[guì bīn, ㄍㄨㄟˋ ㄅㄧㄣ, / ] honored guest; distinguished guest; VIP, #9,840 [Add to Longdo]
[lái bīn, ㄌㄞˊ ㄅㄧㄣ, / ] guest; visitor, #13,657 [Add to Longdo]
[Lái bīn, ㄌㄞˊ ㄅㄧㄣ, / ] Laibin prefecture level city in Guangxi, #13,657 [Add to Longdo]
[bīn kè, ㄅㄧㄣ ㄎㄜˋ, / ] guests; visitors, #17,438 [Add to Longdo]
[yíng bīn, ㄧㄥˊ ㄅㄧㄣ, / ] to welcome a guest; to entertain a customer (of prostitute), #25,551 [Add to Longdo]
[Yí bīn, ㄧˊ ㄅㄧㄣ, / ] Yibin prefecture level city in Sichuan, #27,761 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ladies and gentlemen, I'm now going to call upon the speaker of the evening.[CN] 各位 现在我请今晚的嘉出场 The 39 Steps (1935)
"You see, I prayed that our first guest would have a good year." "And I wanted to find out if my prayers were answered."[CN] "你知道,今晚我请求耶稣给我们的 第一位客一个快乐的新年,我想再次 见到你,看看耶稣是否答复了我的祈祷" The Phantom Carriage (1921)
- You, in the hotel business?[CN] - 你 馆生意 'G' Men (1935)
To introduce our guest of honor for the night.[CN] 介绍我们今晚最尊贵的嘉 The Blue Angel (1930)
"Don't you realise, Maria, how it pleases me to help the first guest God sent us?"[CN] "玛丽亚修女,你不明白我能 为上帝派给我们的第一位客 做点事情是多么地高兴吗?" The Phantom Carriage (1921)
Meg.;0][CN] ... Monte Carlo (2011)
"Dear Jesus, let our first guest be blessed with a happy year."[CN] "耶稣基督,请给第一个来到 旅社的客一个快乐的新年吧!" The Phantom Carriage (1921)
Oh, no.[CN] 没预备 Neighbors 2: Sorority Rising (2016)
Bingo![CN] 果,接上一个了 The Abyss (1989)
- I'm in the hotel business.[CN] - 我在做馆生意 'G' Men (1935)
Bin[CN] Together (2012)
Bingo.[CN] 果。 God Help the Girl (2014)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top