ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -室-, *室*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[室, shì, ㄕˋ] house, home; room, chamber
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  至 (zhì ㄓˋ) 
Etymology: [pictophonetic] roof,  Rank: 708

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] room, #1,608 [Add to Longdo]
办公[bàn gōng shì, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] office, #1,757 [Add to Longdo]
[shì nèi, ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoor, #3,754 [Add to Longdo]
实验[shí yàn shì, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] laboratory, #4,566 [Add to Longdo]
[jiào shì, ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ, ] classroom, #5,233 [Add to Longdo]
[wò shì, ㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] bedroom, #6,812 [Add to Longdo]
[qǐn shì, ㄑㄧㄣˇ ㄕˋ, / ] bedroom; dormitory, #7,661 [Add to Longdo]
工作[gōng zuò shì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, ] studio; workshop, #10,190 [Add to Longdo]
会议[huì yì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄕˋ, / ] meeting; conference room, #10,425 [Add to Longdo]
[shì wài, ㄕˋ ㄨㄞˋ, ] outdoor, #10,471 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しつおん, shitsuon] (n) อุณหภูมิห้อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[むろ, muro] Thai: โรง English: greenhouse

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むろ, muro] (n,n-suf) (1) room; (2) (obsc) wife (of someone of high rank); (3) (obsc) scabbard; (4) (See 二十八宿) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
[むろ, muro] (n) greenhouse; icehouse; cellar [Add to Longdo]
を出る[しつをでる, shitsuwoderu] (exp,v1) to leave the room [Add to Longdo]
鯵;[むろあじ;ムロアジ, muroaji ; muroaji] (n) (1) (uk) brownstriped mackerel scad (Decapterus muroadsi); (2) mackerel scad (any fish of genus Decapterus) [Add to Longdo]
[しつおん, shitsuon] (n,adj-no) room temperature [Add to Longdo]
[しつがい, shitsugai] (n) outdoors; outside a room; outside the room [Add to Longdo]
咲き[むろざき, murozaki] (n) hothouse flower cultivation [Add to Longdo]
積み;積;館[むろつみ, murotsumi] (n) (arch) inn [Add to Longdo]
[むろまち, muromachi] (n) Muromachi (era 1392-1573, or 1333-1573, or 1336-1573); (P) [Add to Longdo]
町時代[むろまちじだい, muromachijidai] (n) Muromachi period (1333-1573 CE) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、自分の教に旨く行き着くことができる」と彼は考えた。
Where is Room 105?105号はどこですか。
I'd like a double for four nights from tonight for about fifty dollars a night.1泊50ドルくらいのダブルの部屋を一、今晩から4泊お願いします。
I'd like two singles for three nights from the 21st for about sixty dollars a night.1泊60ドルくらいのシングルの部屋を2、21日から3泊でお願いします。
Please wait in front of Room 213.213号の前でお待ちください。
Could you bring my breakfast to room 305?305号に朝食をお願いできますか。
Take it to the men in Room 318.318号のお客さんに持って行ってあげなさい。
May I borrow a duplicate key for Room 360?360号の合い鍵を貸していただきませんか。
The following is what he started to think, as he made his way to room 418.418号に行く途中、彼は次のように思い始めました。
She rented a four-room flat.から成るアパートを彼女は借りた。
This is room 839.839号です。
CO2 has a lot to do with the so-called greenhouse effect.CO2はいわゆる温効果と大いに関係があります。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, go to the office.[JA] 君は職員 Stalker's Prey (2017)
Your son wants some breast milk.[CN] 她已经跟长说 不再做我的造型师了 Episode #1.7 (2004)
Just...[CN] 密 I Kissed a Girl (2010)
The lab.[CN] 實驗 Invasion (2009)
The ghost who died falling down from a three story building?[CN] 从三楼教倒栽葱死掉的鬼 用头咚咚咚走路的鬼 Episode #1.5 (2004)
Just came from Maxmount's office[CN] 從Maxmount的辦公聽來的 Applause (1929)
Yes.[CN]  Master (2016)
Room 205.[CN] 205 Rosenstrasse (2003)
Muromachi![CN]  Paco and the Magical Book (2008)
What was it, your first conservatory?[JA] 温くらいか? Smell the Weakness (2017)
Fitzpatrick's photography class was soon exploring all the classical poses, naughty school girl, sexy tennis player, slutty nurse.[JA] 写真教では 定番ポーズを探究中だ エッチな学生に テニスプレーヤー そして看護師 Close Encounters (2017)
Nurse's office.[JA] 保健に行ってて Stalker's Prey (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
内実験[しつないじっけん, shitsunaijikken] lab test, in-house test [Add to Longdo]
[しつない, shitsunai] indoor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むろ, muro] ZIMMER, RAUM [Add to Longdo]
[むろ, muro] Zimmer, -Raum [Add to Longdo]
[むろ, muro] Keller, Gewaechshaus [Add to Longdo]
[しつない, shitsunai] im_Zimmer, im_Hause [Add to Longdo]
[むろまち, muromachi] (Aera, 1392-1573) [Add to Longdo]
[しつちょう, shitsuchou] Zimmeraeltester, Abteilungsleiter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top