ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

宝石店

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宝石店-, *宝石店*
Japanese-English: EDICT Dictionary
宝石店[ほうせきてん, housekiten] (n) jewelry store; jewellery store [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was suspected of being a thief because I was hanging about near the jeweler's.私はあの宝石店のあたりをうろついていたので、泥棒の嫌疑をかけられた。
The newly-opened jewelry shop took away some of my best customers.新規開店した宝石店は私の御得意様を奪った。
They broke into the jewelry shop.彼らはその宝石店に押し入った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yuichiro Satoyama left his office and headed for a jewelry store.[JA] 近くにある宝石店に向かいました 彼は結婚式を控えていて Hero (2007)
CHASE JEWELLERS MICHAEL CHASE[JA] チェイス宝石店 マイケル・チェイス The Collector (2009)
Ever heard of Bernstein's, the diamond superstore?[CN] 你知道那家最大的宝石店 Mortal Transfer (2001)
They hit banks, jewelry stores, money exchanges, casinos.[JA] 銀行に宝石店に 両替所にカジノ Mission Creep (2011)
It was bad luck that we robbed your store[CN] 最倒霉就是我们打劫的宝石店是你的 The Con Artists (2014)
Did you erase the video form the jewel shop?[CN] 宝石店内的纪录全都删除了吗? The Con Artists (2014)
And the cameras at the jewelry shop are gone[CN] 宝石店监视摄录机也全消失 The Con Artists (2014)
She's a dancer. I pulled her out of Sapphire.[CN] 她是个舞蹈演员 我在蓝宝石店弄到她的 21 (2008)
The robbed shop belongs to CHO Dae-jin[CN] 被打劫的宝石店是曹大振的 The Con Artists (2014)
I knocked off a broken-down jewellery store outside of Tulsa.[JA] 強盗したのさ タルサ郊外の宝石店 The Hitch-Hiker (1953)
- It's a jewelry store.[JA] -それは宝石店 Before the Devil Knows You're Dead (2007)
You try the jewelry stores? Small things, remember?[JA] 宝石店を調べるんだ 小さい事も重要だと言ったろう? Insomnia (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top