ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宝-, *宝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[宝, bǎo, ㄅㄠˇ] treasure, jewel; rare, precious
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  玉 [, ㄩˋ]
Etymology: [ideographic] Jade 玉 kept in one's house 宀, Rank: 811

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎo, ㄅㄠˇ, / ] a jewel or gem; a treasure; precious, #912 [Add to Longdo]
[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character, #1,712 [Add to Longdo]
[bǎo bǎo, ㄅㄠˇ ㄅㄠˇ, / ] darling; baby, #1,995 [Add to Longdo]
温家[Wēn Jiā bǎo, ㄨㄣ ㄐㄧㄚ ㄅㄠˇ, / ] Wen Jiabao (1942-), Prime Minister of PRC from 2003, #5,811 [Add to Longdo]
[bǎo guì, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] valuable; precious; value; treasure; set store by, #6,072 [Add to Longdo]
[zhū bǎo, ㄓㄨ ㄅㄠˇ, / ] pearls; jewels; precious stones, #7,966 [Add to Longdo]
[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, / ] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand, #9,050 [Add to Longdo]
[bǎo gāng, ㄅㄠˇ ㄍㄤ, / ] Baosteel, China's largest steel maker, #9,676 [Add to Longdo]
[bǎo shí, ㄅㄠˇ ㄕˊ, / ] precious stone; gem, #10,723 [Add to Longdo]
[bǎo zuò, ㄅㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] throne, #14,583 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
くじ[たからくじ, takarakuji] (n) สลากกินแบ่ง,ล็อตเตอรี่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほうせき, houseki] (n) อัญมณี, เพชรพลอย, See also: R. 貴石、宝玉

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);財;貨;寳;寶[たから, takara] (n) treasure; (P) [Add to Longdo]
くじ(P);籤;[たからくじ, takarakuji] (n) lottery; (P) [Add to Longdo]
さかって入る時はさかって出る[たからさかっているときはさかってでる, takarasakatteirutokihasakattederu] (exp,v1) ill-gotten gains fade as fast as they were obtained [Add to Longdo]
の山に入りながら手を空しくして帰る[たからのやまにいりながらてをむなしくしてかえる, takaranoyamaniirinagaratewomunashikushitekaeru] (exp,v5r) though sitting on a pile of riches, one comes back empty handed; to have a good opportunity only to let it slip from your grasp [Add to Longdo]
の持ち腐れ[たからのもちぐされ, takaranomochigusare] (n) pearls thrown before swine; unused possession; useless possession; waste of talent [Add to Longdo]
は湧き物[たからはわきもの, takarahawakimono] (exp) from riches spring riches; those who seek riches find riches [Add to Longdo]
[ほうえい, houei] (n) Houei era (1704.3.13-1711.4.25) [Add to Longdo]
[たからがい;タカラガイ, takaragai ; takaragai] (n) (uk) cowrie; cowry [Add to Longdo]
[ほうかん, houkan] (n) diadem; jeweled crown [Add to Longdo]
冠杏葉章[ほうかんきょうようしょう, houkankyouyoushou] (n) Order of the Precious Crown, Apricot [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is rumoured there are treasures hidden there.あそこにはが隠されているといううわさだ。
You are my pride and joy.あなたは私の自慢の物です。
When the family won the million dollar sweepstakes, they were in the fat city.あの一家は100万ドルのくじがあたった頃は、金回りがよかった。
People know how handy you are to have around. You're a real jack-of-all-trades but make sure you don't turn out to be master of none.いろいろできるし、みんなから重されるのはいいけれど、気がついたら器用貧乏といわれないようにな。
The Internet is an invaluable source of information.インターネットはこの上なく貴重な情報の庫だ。
They explored the desert in quest of buried treasure.かれらは埋蔵された物を求めて砂漠を探検した。
These kinds of jewelry are of little value.こういった類の石はほとんど価値がない。
This guidebook is a handy to take on a trip abroad.このガイドブックは海外旅行に持っていくと重する。
This ball is the treasures of that boy.このボールはあの男の子の物です。
It is said that treasure is buried in this area.この区域に財が埋まっているという話だ。
This national treasure can be seen by the public only once a year.この国は年1回しか拝観を許されない。
This heirloom shall be yours.この先祖伝来の家は君の物だ。 [M]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, baby.[CN] Hedwig and the Angry Inch (2001)
Yeah, I want him for a jewelry store holdup.[JP] ああ 石店を襲った男だ Kansas City Confidential (1952)
Larry, you're about to experience one of my country's greatest pleasures.[JP] 君は日本の至を 体験するぞ The Manster (1959)
Oh, babe.[CN] 噢, Last Orders (2001)
Ah Bao.[CN] Eighteen Springs (1997)
That girl is such a treasure...[JP] あの娘はすばらしい 物だ War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Yes, they're wonderful kids.[JP] かけがえのない War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
That Teresa, she is a jewel.[JP] あのテレサって子は 石だ Kansas City Confidential (1952)
It is a magnificent clock.[JP] 一生の物にするよ Scarlet Street (1945)
Baby![CN] 贝! Cruel Intentions (1999)
They were jewels, he/she brings another gender and we will continue making businesses.[JP] 飾品だからさ あれならまた買うぜ Scarlet Street (1945)
Pao[CN] Ling huan xian sheng (1987)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たから, takara] Schatz [Add to Longdo]
[ほうもつ, houmotsu] Schatz, Kostbarkeit [Add to Longdo]
[ほうもつ, houmotsu] Schatz, Kostbarkeit [Add to Longdo]
[ほうぎょく, hougyoku] Edelstein, Juwel [Add to Longdo]
[ほうせき, houseki] Edelstein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top