ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

安静

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -安静-, *安静*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安静[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet; peaceful; calm, #3,987 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安静[あんせい, ansei] (adj-na,n) rest; quiet; repose; (P) [Add to Longdo]
安静[あんせいじ, anseiji] (n) resting; at rest; during rest [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The doctor told you to stay in bed until your fever goes down, didn't he?お医者さんが、熱が下がるまでは安静にするようにって言ってたでしょ。
Keep quiet in bed for a while.しばらく安静にしておきなさい。
You should stay in quiet.安静にしていてください。
You should stay in bed.安静にして寝ていてください。
You should have absolute rest.絶対安静が必要です。
"How is her condition?" "She must have absolute bed rest."「先生の容態は?」「絶対安静だ」

Japanese-German: JDDICT Dictionary
安静[あんせい, ansei] Ruhe, Stille [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top