ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -守-, *守*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[守, shǒu, ㄕㄡˇ] to defend, to guard, to protect; to conserve; to wait
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] Keeping something 寸 within one's walls 宀,  Rank: 796

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] to guard; to observe (the ritual), #3,260 [Add to Longdo]
[fáng shǒu, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ, ] defend; protect (against), #3,399 [Add to Longdo]
[zūn shǒu, ㄗㄨㄣ ㄕㄡˇ, ] to comply with; to abide by; to respect (an agreement), #4,817 [Add to Longdo]
[bǎo shǒu, ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ, ] (politically) conservative; guard; keep, #6,827 [Add to Longdo]
[jiān shǒu, ㄐㄧㄢ ㄕㄡˇ, / ] to hold fast to; to stick to, #9,524 [Add to Longdo]
[shǒu hòu, ㄕㄡˇ ㄏㄡˋ, ] to wait for; to expect; to nurse; to look after, #9,617 [Add to Longdo]
[liú shǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄡˇ, ] to stay behind to take care of things, #12,922 [Add to Longdo]
[shǒu wèi, ㄕㄡˇ ㄨㄟˋ, / ] guard, #14,132 [Add to Longdo]
门员[shǒu mén yuán, ㄕㄡˇ ㄇㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] goal-keeper, #14,318 [Add to Longdo]
[kān shǒu, ㄎㄢ ㄕㄡˇ, ] to guard; to watch over, #16,042 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
秘義務[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) หน้าที่ในการรักษาความลับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
[まもる, mamoru] Thai: เชื่อฟัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かみ, kami] (n) (See 国司,長官・かみ) director (of the provincial governors under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
り(P);護り;(io)[まもり, mamori] (n) (1) protection; defense; defence; (2) providence; (3) (abbr) (See り札,り袋) amulet; charm; talisman; (P) [Add to Longdo]
り(P);[もり, mori] (n) (1) babysitting; babysitter; (2) protecting; keeping; keeper; (P) [Add to Longdo]
り札[まもりふだ, mamorifuda] (n) (See り袋) paper charm or talisman [Add to Longdo]
り神[まもりがみ, mamorigami] (n) guardian deity [Add to Longdo]
り人[まもりびと, mamoribito] (n) (arch) guard; watchman [Add to Longdo]
り切る[まもりきる, mamorikiru] (v5r) to hold on to something (e.g. secret, lead in a race, etc.) [Add to Longdo]
り袋[まもりぶくろ, mamoribukuro] (n) (See り札) small pouch containing a paper charm or talisman [Add to Longdo]
り刀[まもりがたな, mamorigatana] (n) sword for self-defense; sword for self-defence [Add to Longdo]
り抜く[まもりぬく, mamorinuku] (v5k,vt) to hold fast; to protect to the end [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Conservative Party won the election in 1992.1992年の選挙では保党が勝利を収めた。
I went to his house at 3 o'clock but he was out.3時に彼の家を訪ねたが、彼は留だった。
I'm sorry my father is out.あいにく父は今留です。
I am sorry father is out.あいにく父は留です。
I'm sorry my mother is not at home.あいにく母は留です。
Your father will lose face if you don't keep your promise.あなたが約束をらないとお父さんの立場がなくなりますよ。
A man who wanted to see you came while you were out.あなたに会いたいと言う人が、あなたの留中に来ました。
A Mr Jones came while you were out.あなたの留の間にジョーンズさんとおっしゃる方が来られました。
I'll look after your child while you are away.あなたの留中は、私がお子さんの世話をします。
Your parents kept an eye on us.あなたの両親が私たちを見ってくれました。
You have to protect your family.あなたは、自分の家族をらなければならない。
You must keep to the regulations.あなたはその規則をらねばならない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold your positions. Secure the area.[CN] 在原地,确保阵地 Sahara (2005)
You have a chance to hold the city... but if you move out against Saladin... this army will be destroyed and the city left defenseless.[CN] 城或许还有生机 You have a chance to hold the city... 如果开出去迎战萨拉丁... but if you move out against Saladin... Kingdom of Heaven (2005)
Like our Lord and savior Augustus Eugene Gibbons died in our service.[CN] 像我们的救世主一样 吉宾斯尽忠职,为国献身 xXx: State of the Union (2005)
Minami must have protected it.[JA] (佑希(ゆき)) きっと 美波さんが ってくれたんですね Disbanded (2017)
Okay, you take those words, I promise you, you can very, very much be successful.[JA] この5つをれば 将来 成功することができる CounterPunch (2017)
Now I may be old-fashioned, but, as for the cup...[CN] 现在我可能太旧了,就像这个酒杯... Now I may be old -fashioned, but, as for the cup... Kingdom of Heaven (2005)
It's hard to know, because the LGBT mix responds to a historical need to defend and group around identities.[JA] それは判断が難しいわ LGBTの人たちは 自らのアイデンティティーを ろうとしてるの  ()
For protection.[JA] りたかったから Emotions (2017)
He promised him, he had to fulfill the promise, or whatever it is. Bam! You're back to square one.[JA] ヘイモンは約束をって 彼を現役に戻したわけだ CounterPunch (2017)
My problem with the strips was to spell out rules.[JA] 問題はルールをることよ  ()
He's not attacking, he's guarding these targets.[CN] 他不是进攻,是 xXx: State of the Union (2005)
I will responsibly keep them for you.[JA] 私が責任を持ってります Absolute (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もり, mori] Waechter, Beschuetzer [Add to Longdo]
[まもる, mamoru] beschuetzen, verteidigen, bewachen, befolgen, einhalten [Add to Longdo]
銭奴[しゅせんど, shusendo] Geizhals [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top