ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宅-, *宅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[宅, zhái, ㄓㄞˊ] residence, dwelling, home; grave
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  乇 [tuō, ㄊㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] roof, Rank: 1858

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhái, ㄓㄞˊ, ] residence, #3,712 [Add to Longdo]
[zhù zhái, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ, ] residence; tenement, #2,043 [Add to Longdo]
[zhù zhái qū, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄑㄩ, / ] residential area; housing development, #19,997 [Add to Longdo]
[zhái yuàn, ㄓㄞˊ ㄩㄢˋ, ] house; house with a courtyard, #36,843 [Add to Longdo]
[zhái zi, ㄓㄞˊ ㄗ˙, ] house; residence, #40,525 [Add to Longdo]
[xiōng zhái, ㄒㄩㄥ ㄓㄞˊ, / ] inauspicious abode; haunted house, #85,478 [Add to Longdo]
[gù zhái, ㄍㄨˋ ㄓㄞˊ, ] former home, #116,116 [Add to Longdo]
[zhái shè, ㄓㄞˊ ㄕㄜˋ, ] house; residence, #247,555 [Add to Longdo]
泡沫[zhù zhái pào mò, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ, ] housing bubble [Add to Longdo]
[bǔ zhái, ㄅㄨˇ ㄓㄞˊ, ] to choose a capital by divination; to choose a home; to choose one's burial place by divination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たく, taku] (n) house; home; husband; (P) [Add to Longdo]
の子供[たくのこども, takunokodomo] (n) my (our) child [Add to Longdo]
扱い[たくあつかい, takuatsukai] (n) home delivery [Add to Longdo]
飲み[たくのみ, takunomi] (n) (sl) (See 家飲み) drinking at home (as opposed to going out) [Add to Longdo]
急便[たっきゅうびん, takkyuubin] (n) (See 配便・1) express home delivery (by the Kuroneko Yamato company); door-to-door parcel delivery; courier service [Add to Longdo]
[たっけん, takken] (n) (abbr) (See 地建物取引主任者) registered real-estate broker [Add to Longdo]
[たくしん, takushin] (n,vs) consultation at an office (as opposed to a house call) [Add to Longdo]
[たくそう, takusou] (n,vs) home delivery [Add to Longdo]
[たくち, takuchi] (n) building lot; residential land; (P) [Add to Longdo]
地建物取引主任者[たくちたてものとりひきしゅにんしゃ, takuchitatemonotorihikishuninsha] (n) registered real-estate broker [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.2人の警官は夜盗を逮捕した。2人は夜盗がミラー夫人にしのび込もうとした現場を押さえたのだ。
He can go out on condition he comes home by five.5時までに帰するのなら出かけてもよい。
You have to be home by nine o'clock.9時までに帰しなさい。
I am to call on Mr Smith tomorrow.あすスミスさんのおに伺うことになっている。
What was your mother doing when you returned home?あなたが帰したとき、お母さんは何をしていましたか。
I would like you to go home with me.あなたに私といっしょに帰してもらいたい。
I'm worried whether your house was involved or not.あなたのおは大丈夫でしたか。心配です。
Is your mother at home now?あなたのお母さんは、今御在ですか。
I'll send you your clothes and some other things next month by Express Delivery.あなたの衣類などは来月、急便で送ります。
What time did your friend go home?あなたの友達は何時に帰しましたか。
What time do you go home?あなたは、何時に帰しますか。
You came at five.あなたは5時に帰した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たく, taku] HAUS, HEIM, WOHNUNG [Add to Longdo]
[たく, taku] Haus, Heim, Wohnung [Add to Longdo]
[たくち, takuchi] Bauland, Grundstueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top