ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

孤独

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孤独-, *孤独*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孤独[gū dú, ㄍㄨ ㄉㄨˊ, / ] lonely; solitary, #4,035 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
孤独[こどく, kodoku] (adj-na,n,adj-no) isolation; loneliness; solitude; (P) [Add to Longdo]
孤独[こどくかん, kodokukan] (n) sense of isolation; (feelings of) loneliness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The lonely man derives pleasure from observing ants.その孤独な男は蟻を観察することに楽しみを感じる。
I have never felt more alone than at that time.その時ほど孤独を感じたことはなかった。
The girl is lonely.その彼女は孤独だ。
Students often study with music playing in the background, and people working around the house will usually turn on the television or radio to keep them company.学生は音楽をかけながら勉強をすることが多いし、家の中で仕事をしている人は孤独にならぬようにテレビやラジオをつけるのが普通である。
We shouldn't confuse solitude with isolation. They are two separate things.孤独と孤立を混同してはいけない。それぞれ異なったものである。
The lonely patient derives pleasure from sewing.孤独なその患者は縫い物をすることに楽しみを感じている。
Many times I've been alone.孤独な時も何度かあった。
Isolation is the common lot of man.孤独は人間共通の運命だ。
Some people enjoy solitude.孤独を楽しむ人もいる。
In a sense, I am turning around the argument made by David Riesman in The Lonely Crowd.私の議論はある意味では、『孤独な群集』でデビュド・リースマンが行った議論を変形したものである。
I am as sad and lonely as can be.私はこの上なくさびしく、孤独だ。
I feel so lonely that I want someone to talk with.私はとても孤独なので誰か話し相手が欲しい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
孤独[こどく, kodoku] -einsam, -allein, abgeschieden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top