ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孕-, *孕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[孕, yùn, ㄩㄣˋ] pregnant; pregnancy
Radical: , Decomposition:   乃 [nǎi, ㄋㄞˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A woman delivering 乃 a child 子, Rank: 2094

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yùn, ㄩㄣˋ, ] pregnant, #7,645 [Add to Longdo]
怀[huái yùn, ㄏㄨㄞˊ ㄩㄣˋ, 怀 / ] pregnant; to have conceived; gestation; pregnancy, #5,299 [Add to Longdo]
[yùn fù, ㄩㄣˋ ㄈㄨˋ, / ] pregnant woman, #6,320 [Add to Longdo]
[yùn yù, ㄩㄣˋ ㄩˋ, ] to be pregnant; to produce offspring; to nurture (a development, school of thought, artwork etc); fig. replete with (culture etc), #12,681 [Add to Longdo]
[bì yùn, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ, ] contraception, #18,501 [Add to Longdo]
[bù yùn, ㄅㄨˋ ㄩㄣˋ, ] infertility, #19,769 [Add to Longdo]
[yùn qī, ㄩㄣˋ ㄑㄧ, ] duration of pregnancy, #21,268 [Add to Longdo]
[bì yùn tào, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄊㄠˋ, ] condom, #21,335 [Add to Longdo]
[bì yùn yào, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄧㄠˋ, / ] oral contraceptive, #22,710 [Add to Longdo]
[shòu yùn, ㄕㄡˋ ㄩㄣˋ, ] to become pregnant; to conceive; impregnated; insemination, #30,475 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[haramu, haramu] (vt) ตั้งครรภ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はらみ, harami] (n) conception; pregnancy [Add to Longdo]
む(P);妊む[はらむ, haramu] (v5m,vi) to conceive; to become pregnant; to get filled with; (P) [Add to Longdo]
んで[はらんで, harande] (exp) pregnant with; in litter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top