ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孔-, *孔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[孔, kǒng, ㄎㄨㄥˇ] opening, hole, orifice; great
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] The mouth 乚 of a crying baby 子, Rank: 1289

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, ] hole; surname Kong, #3,926 [Add to Longdo]
[miàn kǒng, ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ, ] face, #8,193 [Add to Longdo]
[Kǒng zi, ㄎㄨㄥˇ ㄗ˙, ] Confucius (551-479 BC), #8,290 [Add to Longdo]
[máo kǒng, ㄇㄠˊ ㄎㄨㄥˇ, ] pore, #11,008 [Add to Longdo]
[kǒng què, ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, ] peacock, #12,727 [Add to Longdo]
[tóng kǒng, ㄊㄨㄥˊ ㄎㄨㄥˇ, ] pupil (of eye), #16,141 [Add to Longdo]
[bí kǒng, ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ, ] nostril, #18,492 [Add to Longdo]
[zuān kǒng, ㄗㄨㄢ ㄎㄨㄥˇ, / ] bore a hole, #24,469 [Add to Longdo]
[Kǒng míng, ㄎㄨㄥˇ ㄇㄧㄥˊ, ] name of Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮, #27,334 [Add to Longdo]
[liǎn kǒng, ㄌㄧㄢˇ ㄎㄨㄥˇ, / ] face, #30,439 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こう, kou] รู โพรง

Japanese-English: EDICT Dictionary
を穿つ[こうをうがつ, kouwougatsu] (exp,v5t) to pierce a hole [Add to Longdo]
パターン[こうパターン, kou pata-n] (n) {comp} hole pattern [Add to Longdo]
隙率[こうげきりつ, kougekiritsu] (n) porosity [Add to Longdo]
[こうし, koushi] (n) Confucius [Add to Longdo]
[くじゃく;くざく;クジャク, kujaku ; kuzaku ; kujaku] (n) (uk) peafowl (inc. the male peacock, female peahen, and young peachick) [Add to Longdo]
雀石[くじゃくせき, kujakuseki] (n) malachite [Add to Longdo]
雀草[くじゃくそう;クジャクソウ, kujakusou ; kujakusou] (n) (1) (uk) (See マリーゴールド) marigold (esp. the French marigold, Tagetes patula); (2) (See ハルシャ菊) plains coreopsis (Coreopsis tinctoria); (3) (See 雀羊歯) northern maidenhair (Adiantum pedatum) [Add to Longdo]
雀蝶[くじゃくちょう;クジャクチョウ, kujakuchou ; kujakuchou] (n) (uk) peacock butterfly (Inachis io) [Add to Longdo]
雀鳩[くじゃくばと;クジャクバト, kujakubato ; kujakubato] (n) (uk) fantail pigeon [Add to Longdo]
雀妙王[くじゃくみょうおう, kujakumyouou] (n) {Buddh} Mayuri Vidya-raja; holder of the mantras [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.アザラシは夜にいっそう頻繁に浮上してくるのだから、熊がアザラシを呼吸のところで捕まえる可能性は夕暮れ以降により高くなるのである。
These special characteristics explain its preference for still-hunting (lying motionless beside a seals' breathing hole, waiting for one to surface).こうした熊独特の特徴が、熊が動かずに狩猟すること(アザラシの呼吸の脇でじっと動かず、アザラシが海面に上がってくるのを待つ)を好む説明になっている。
The sayings of Confucius are famous.子の言説は有名である。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パターン[こうパターン, kou pata-n] hole pattern [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] -Loch [Add to Longdo]
[こうし, koushi] Konfuzius [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top