ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -媚-, *媚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[媚, mèi, ㄇㄟˋ] attractive, charming; to charm, to flatter
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  眉 [méi, ㄇㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2291

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mèi, ㄇㄟˋ, ] flatter; charm, #12,300 [Add to Longdo]
[wǔ mèi, ㄨˇ ㄇㄟˋ, / ] lovely; charming, #11,863 [Add to Longdo]
[míng mèi, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄟˋ, ] bright and beautiful, #16,455 [Add to Longdo]
[jiāo mèi, ㄐㄧㄠ ㄇㄟˋ, / ] flirtatious, #31,954 [Add to Longdo]
[chǎn mèi, ㄔㄢˇ ㄇㄟˋ, / ] to flatter, #45,145 [Add to Longdo]
[xiàn mèi, ㄒㄧㄢˋ ㄇㄟˋ, / ] to ingratiate oneself with; to pander to, #49,429 [Add to Longdo]
[yāo mèi, ㄧㄠ ㄇㄟˋ, ] seductive, #50,600 [Add to Longdo]
崇洋[chóng yáng mèi wài, ㄔㄨㄥˊ ㄧㄤˊ ㄇㄟˋ ㄨㄞˋ, ] to revere everything foreign and pander to overseas powers (成语 saw); blind worship of foreign goods and ideas, #51,704 [Add to Longdo]
春光明[chūn guāng míng mèi, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄟˋ, ] lovely spring sunshine, #60,199 [Add to Longdo]
[chǎn mèi zhě, ㄔㄢˇ ㄇㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] flatterer, #402,775 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;[こび, kobi] (n) flattery; cajolery; flirtation [Add to Longdo]
びる;る(io)[こびる, kobiru] (v1,vi) to flatter; to curry favor with; to curry favour with; to flirt with; to fawn on [Add to Longdo]
び諂う;びへつらう[こびへつらう, kobihetsurau] (v5u,vi) to toady; to be obsequious [Add to Longdo]
を売る[こびをうる, kobiwouru] (exp,v5r) (1) to coquet (of a woman); to entice a customer (of a prostitute); (2) to flatter; to butter up [Add to Longdo]
眼秋波[びがんしゅうは, biganshuuha] (n) casting a coquettish (an amorous) glance (at a man) [Add to Longdo]
[びしょう, bishou] (n) charming, enticing smile; smile meant to catch a man's attention [Add to Longdo]
[びたい, bitai] (n) coquetry [Add to Longdo]
[びやく, biyaku] (n) aphrodisiac [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Switzerland is famous for its scenic beauty.スイスは風光明なことでよく知られている。
Switzerland is famous for its scenic beauty.スイスは風光明なことで有名である。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top