ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -婦-, *婦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[婦, fù, ㄈㄨˋ] married woman; wife
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  帚 [zhǒu, ㄓㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 with a broom 帚

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, / ] woman, #8,404 [Add to Longdo]
妇女[fù nǚ, ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ, / ] woman, #2,070 [Add to Longdo]
夫妇[fū fù, ㄈㄨ ㄈㄨˋ, / ] a (married) couple; husband and wife, #3,885 [Add to Longdo]
孕妇[yùn fù, ㄩㄣˋ ㄈㄨˋ, / ] pregnant woman, #6,320 [Add to Longdo]
媳妇[xí fù, ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ, / ] daughter-in-law; young married woman; young woman, #7,419 [Add to Longdo]
妇联[fù lián, ㄈㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] women's league; women's association, #10,244 [Add to Longdo]
产妇[chǎn fù, ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] pregnant woman; lady about to give birth, #11,536 [Add to Longdo]
妇人[fù rén, ㄈㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] married woman, #12,385 [Add to Longdo]
妇科[fù kē, ㄈㄨˋ ㄎㄜ, / ] gynecology, #12,835 [Add to Longdo]
妇产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, / ] department of gynecology and obstetrics; birth clinic, #16,879 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (n) (1) married woman; (2) woman; lady [Add to Longdo]
[ふけい, fukei] (n) (abbr) (See 人警察官) policewoman [Add to Longdo]
[ふじょ, fujo] (n) woman; womankind; (P) [Add to Longdo]
女子[ふじょし, fujoshi] (n) (1) women and children; (2) woman; grown woman; wife; (P) [Add to Longdo]
女暴行[ふじょぼうこう, fujoboukou] (n) rape; (P) [Add to Longdo]
[ふじん, fujin] (n) (sens) (See 紳士) woman; lady; adult female; (P) [Add to Longdo]
人運動[ふじんうんどう, fujin'undou] (n) women's movement [Add to Longdo]
人科[ふじんか, fujinka] (n) gynecology; (P) [Add to Longdo]
人科医[ふじんかい, fujinkai] (n) gynecologist; obstetrician [Add to Longdo]
人科学[ふじんかがく, fujinkagaku] (n,adj-no) gynecology [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are the drinks free?" "Only for the ladies."「アルコール類はただですか」「ご人方に限ります」
"George?" said the housewife. "Who's George?"「ジョージ?」主は言った。「ジョージって・・・。誰?」
"Oh, mother," said the housewife, breaking into bitter tears.「それがね、お母さん」主は悲しみの涙を流しながら言った。
"Are the drinks free?" "Only for ladies."「飲み物は無料ですか」「ご人に限ってです」
They are now man and wife duly married.2人は今はれて夫だ。
Three nurses attended the dying minister night and day.3人の看護が四六時中瀕死の大臣の看護に当たった。
There's a lady asking for you.あなたに面会したいという人がいます。
Who is that lady?あのご人は誰ですか。
That nurse is very kind and polite.あの看護さんはとてもやさしくて礼儀正しいです。
That nurse is a real angel to her patients.あの看護さんは患者にはまさに天使だ。
It's heart-warming to see that happy old couple.あの幸福な老夫の姿はほほえましい。
The lady that is speaking to that boy is his teacher.あの男に話しかけている人は彼の先生です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] Frau [Add to Longdo]
[ふじん, fujin] Frau, Dame [Add to Longdo]
[ふじょ, fujo] Frau, Weib [Add to Longdo]
女子[ふじょし, fujoshi] Frau, Weib [Add to Longdo]
[ふちょう, fuchou] Oberschwester [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top