ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -姐-, *姐*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[姐, jiě, ㄐㄧㄝˇ] elder sister; miss, young lady
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 830

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiě, ㄐㄧㄝˇ, ] older sister, #1,242 [Add to Longdo]
[jiě jie, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄝ˙, ] older sister, #1,917 [Add to Longdo]
[xiǎo jie, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝ˙, ] young lady; miss, #2,743 [Add to Longdo]
[jiě mèi, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄟˋ, ] sisters, #4,438 [Add to Longdo]
[jiě fu, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄨ˙, ] (informal) older sister's husband, #12,714 [Add to Longdo]
[kōng jiě, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄝˇ, ] abbr. for 空中小; stewardess; air hostess; female flight attendant, #15,742 [Add to Longdo]
[biǎo jiě, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, ] older female cousin via female line, #16,905 [Add to Longdo]
妹俩[Jiě mèi liǎ, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧㄚˇ, / ] The Sisters (short story), #30,948 [Add to Longdo]
[táng jiě, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄝˇ, ] older female cousin (sharing paternal grandfather), #49,010 [Add to Longdo]
空中小[kōng zhōng xiǎo jiě, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, ] stewardess; air hostess, #75,893 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miss Diamond![CN] 戴小 The Fabulous Baker Boys (1989)
Big sis![CN] Episode #1.8 (2004)
Sister[CN] Green Snake (1993)
Miss![CN] Shanghai Triad (1995)
Fr Æulein.[CN] The Sound of Music (1965)
TANYA![CN] Earth Girls Are Easy (1988)
Miss![CN] Taxi Girl (1977)
Sister.[CN] Flowers of Shanghai (1998)
Miss Tomoko...[JP] 友子さん... 友子小 Cape No. 7 (2008)
Madam![CN] Romeo + Juliet (1996)
Lady![CN] 还小呢 是谁? The Right to Know (1980)
Shu.[CN] ... Shanghai Blues (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top