ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -妹-, *妹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[妹, mèi, ㄇㄟˋ] younger sister
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  未 [wèi, ㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1185

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mèi, ㄇㄟˋ, ] younger sister, #1,731 [Add to Longdo]
[mèi mei, ㄇㄟˋ ㄇㄟ˙, ] younger sister; fig. younger woman (esp. girl friend or rival), #3,238 [Add to Longdo]
[jiě mèi, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄟˋ, ] sisters, #4,438 [Add to Longdo]
[biǎo mèi, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄟˋ, ] younger female cousin via female line, #15,933 [Add to Longdo]
[zǐ mèi, ㄗˇ ㄇㄟˋ, ] (older and younger) sisters, #16,603 [Add to Longdo]
[mèi fu, ㄇㄟˋ ㄈㄨ˙, ] younger sister's husband, #27,961 [Add to Longdo]
[ā mèi, ㄚ ㄇㄟˋ, ] younger sister, #30,000 [Add to Longdo]
张惠[Zhāng Huì mèi, ㄓㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄇㄟˋ, / ] A-Mei, #30,929 [Add to Longdo]
[Jiě mèi liǎ, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧㄚˇ, / ] The Sisters (short story), #30,948 [Add to Longdo]
[dì mèi, ㄉㄧˋ ㄇㄟˋ, ] (informal) younger brother's wife; sister-in-law, #34,503 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いもうと, imouto] (n) น้องสาว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いもうと, imouto] (n) (hum) younger sister; (P) [Add to Longdo]
さん[いもうとさん, imoutosan] (n) (hon) younger sister [Add to Longdo]
の命[いものみこと, imonomikoto] (n) (arch) (obsc) (hon) young lady [Add to Longdo]
背鳥[いもせどり, imosedori] (n) (1) (obsc) (See 鶺鴒) any bird of family Motacillidae (excluding the pipits); (2) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
[いもうとぶん, imoutobun] (n) protegee; someone who one considers as a younger sister [Add to Longdo]
婿[いもうとむこ, imoutomuko] (n) the husband of one's younger sister [Add to Longdo]
[いもうとむすめ, imoutomusume] (n) younger daughter [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His little sister is very cute, isn't she?あいつの、とてもかわいいね。
The girl singing over there is my sister.あそこで歌っている少女は私のです。
Do you have any sisters?あなたには姉がいますか。
I'd like to see your sister.あなたのさんに会いたいものです。
That sister of yours is always complaining of her husband.あなたのはいつも自分の夫のことで文句ばかり言っている。
Who does your sister take after?あなたのはだれに似ていますか。
Your sister can not speak English.あなたのは英語が話せません。
Is your sister swimming in the river?あなたのは川で泳いでいますか。
Your sister is the most diligent of all my friends.あなたのは友達の中で一番勤勉です。
Do you have any sisters?あなたは何人かの姉がいますか。
How many sisters do you have?あなたは何人がいますか。
Do you sometimes give your sister any money?あなたは時にはさんにおこづかいをあげますか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Tens and 20s? Oh... Even my baby sister.[JP] 僕のまでクリスマスは "お金"なのか A Charlie Brown Christmas (1965)
I see what's wrong now.[JP] 義理ののキャシーです Too Late for Tears (1949)
Sister[CN] Full Strike (2015)
Uh... no, I don't think so.[JP] 僕のは もう帰った? まだでしょう Too Late for Tears (1949)
Yoon?[CN] 我也闯祸了 Episode #1.2 (2004)
"You see, little missy, i'm on a journey throughout Sweden, in search of a person I must find at all costs."[CN] "你明白,小,我游遍了整个 瑞典,寻找一个我必须找到的人" The Phantom Carriage (1921)
Sisters ?[CN] The Parent Trap (1998)
Oh, Lieutenant Breach, my sister-in-law, Miss Palmer.[JP] キャシーは夫のです お続けになって Too Late for Tears (1949)
My little sister drops in, and pays us a visit, and scares us to death.[JP] が来ただけで 死ぬほど怖くなった Too Late for Tears (1949)
And I let you in because well, housewives can get awfully bored sometimes.[JP] 台所にあったのは 義理のの物よ あなたを家に 入れた理由は... 主婦って 暇を持て余してるのよ Too Late for Tears (1949)
_[CN] Vlad把我当作亲 The Oath (2013)
Yeah.[CN] 夫呢? The Yards (2000)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いもうと, imouto] juengere_Schwester [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top