ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奮-, *奮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[奮, fèn, ㄈㄣˋ] to strive, to exert effort; to arouse
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] A man 大 working on the farm 田

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèn, ㄈㄣˋ, / ] exert oneself, #25,111 [Add to Longdo]
兴奋[xīng fèn, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, / ] excited; excitement, #2,512 [Add to Longdo]
奋斗[fèn dòu, ㄈㄣˋ ㄉㄡˋ, / ] strive; struggle, #3,537 [Add to Longdo]
勤奋[qín fèn, ㄑㄧㄣˊ ㄈㄣˋ, / ] hardworking; diligent, #9,149 [Add to Longdo]
振奋[zhèn fèn, ㄓㄣˋ ㄈㄣˋ, / ] to stir oneself up; to raise one's spirits; to inspire, #10,595 [Add to Longdo]
奋力[fèn lì, ㄈㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] to do everything one can; to spare no effort; one's best, #10,746 [Add to Longdo]
奋战[fèn zhàn, ㄈㄣˋ ㄓㄢˋ, / ] to fight bravely, #11,711 [Add to Longdo]
兴奋剂[xīng fèn jì, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄐㄧˋ, / ] stimulant; doping (in athletics), #14,048 [Add to Longdo]
奋不顾身[fèn bù gù shēn, ㄈㄣˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄕㄣ, / ] to dash ahead regardless of the danger, #22,097 [Add to Longdo]
奋进[fèn jìn, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] endeavor, #22,587 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
い起こす;い起す(io)[ふるいおこす, furuiokosu] (v5s,vt) to muster (e.g. courage); to gather; to collect; to pluck up [Add to Longdo]
い立つ[ふるいたつ, furuitatsu] (v5t,vi) to cheer up [Add to Longdo]
[ふるう, furuu] (v5u) (1) to show (ability); to wield (power); (2) to screw up one's courage; (P) [Add to Longdo]
って[ふるって, furutte] (adv) energetically; strenuously; heartily; (P) [Add to Longdo]
[ふんき, funki] (n,vs) stirring; rousing oneself; (P) [Add to Longdo]
起一番[ふんきいちばん, funkiichiban] (n) bracing oneself up to action, being inspired by something; getting down to work, putting heart and soul into it; tackling (a job) with gusto [Add to Longdo]
[ふんげき, fungeki] (n,vs) fierce attack [Add to Longdo]
[ふんげき, fungeki] (n,vs) rouse; stir; inspire [Add to Longdo]
[ふんじん, funjin] (n) impetuous dash forward [Add to Longdo]
[ふんせん, funsen] (n,vs) hard fighting [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They are both very excited.2人ともたいへん興している。
I am no more excited than you are.あなた同様私は興などしていない。
That girl just drives me wild.あの子には興させられるぜ。 [M]
The lady really flipped out when she learned she had won a million dollars.あの女性は100万ドルの賞金を得たと知ってものすごく興した。
I had never seen such an exciting baseball game before.あんなに興する野球の試合は見たことがなかったよ。
The slogan was designed to rouse the people.このスローガンは国民をい立たせる意図で作られた。
What's all this fuss about?この興はいったいどうしたのか。
The novel is very exciting.この小説はとても興する。
Jane will be excited to see the flowers.ジェーンはその花を見て興するだろう。
But he was excited too.しかし彼はまた興していた。
There were a lot of excited people in the stadium.スタジアムにはたくさんの興した人々がいた。
Sit down and take it easy for a while.そう興しないでお座り下さい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふるう, furuu] kraftvoll_sein, lebhaft_sein, lebendig_sein [Add to Longdo]
って[ふるって, furutte] energisch, emsig, eifrig, herzlich [Add to Longdo]
[ふんぱつ, funpatsu] Anstrengung, Bemuehung, -Eifer [Add to Longdo]
[ふんき, funki] sich_zusammenreissen, sich_aufraffen, sich_anregen_lassen [Add to Longdo]
[ふんじん, funjin] heftig, hitzig, grimmig [Add to Longdo]
[ふんとう, funtou] heftiger_Kampf, gewaltige_Anstrengung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top