ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奔-, *奔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[奔, bēn, ㄅㄣ] to rush about; to run, to flee
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  卉 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [ideographic] A man 大 running through a field of grass 卉, Rank: 1285

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bēn, ㄅㄣ, ] to hurry or rush; to run quickly; to elope, #3,321 [Add to Longdo]
[bèn, ㄅㄣˋ, ] go to; towards, #3,321 [Add to Longdo]
[bēn chí, ㄅㄣ ㄔˊ, / ] run quickly; speed, #6,784 [Add to Longdo]
[bēn bō, ㄅㄣ ㄅㄛ, ] rush about; be busy running about, #9,064 [Add to Longdo]
[bēn pǎo, ㄅㄣ ㄆㄠˇ, ] to run, #9,843 [Add to Longdo]
[bēn téng, ㄅㄣ ㄊㄥˊ, / ] (of waves) to surge forward; to roll on in waves; to gallop, #10,767 [Add to Longdo]
[kuáng bēn, ㄎㄨㄤˊ ㄅㄣ, ] run crazily, #15,416 [Add to Longdo]
[fēi bēn, ㄈㄟ ㄅㄣ, / ] to dash (run fast); to rush; to dart, #16,371 [Add to Longdo]
[bēn zǒu, ㄅㄣ ㄗㄡˇ, ] run; rush about; be busy running about, #17,737 [Add to Longdo]
[sī bēn, ㄙ ㄅㄣ, ] to elope, #18,232 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほんいつ, hon'itsu] (n,vs) (1) running quickly; fleeing; (2) doing as one likes [Add to Longdo]
[ほんしゅつ, honshutsu] (n,vs) gushing out [Add to Longdo]
[ほんそう, honsou] (n,vs) running about; efforts; activity; (P) [Add to Longdo]
[ほんとう, hontou] (n,vs) price jump; boom [Add to Longdo]
[ほんば, honba] (n) runaway horse; galloping horse [Add to Longdo]
[ほんぽう, honpou] (adj-na,n) wild; uninhibited; extravagant; rampant; (P) [Add to Longdo]
放自在[ほんぽうじざい, honpoujizai] (n,adj-na) free and uncontrolled; behaving with abandon; freewheeling; totally uninhibited [Add to Longdo]
放不羈[ほんぽうふき, honpoufuki] (n) free-spirited and uninhibited [Add to Longdo]
[ほんめい, honmei] (n) wearing oneself out with work [Add to Longdo]
[ほんりゅう, honryuu] (n) torrent; violently rushing stream; tumbling (water) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Sometimes her free manner seems rude.たまに彼女の自由放な態度は無礼に見えることがある。
I was on the go all day today looking for a loan.今日は借金の工面で東西走した。
Americans appear unsettled and uncontrolled to Japanese.日本人からが、アメリカ人は不安定で、自由放に見える。
Live a riotous life.放に生きる。
Just what you'd expect of a young lady, you certainly weren't left to live as you pleased.さすが、お嬢様。自由放な生活をしていたわけじゃないんだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほん, hon] LAUFEN [Add to Longdo]
[ほんぽう, honpou] -wild, -frei, ungehemmt [Add to Longdo]
[ほんそう, honsou] hin-und_herlaufen, sich_bemuehen [Add to Longdo]
[ほんば, honba] durchgehendes_Pferd [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top