ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

奇数

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奇数-, *奇数*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇数[jī shù, ㄐㄧ ㄕㄨˋ, / ] odd number, #42,087 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
奇数[きすう, kisuu] (n) เลขคี่, Ant. 偶数

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇数[きすう, kisuu] (n,adj-no) odd number; (P) [Add to Longdo]
奇数パリティ[きすうパリティ, kisuu paritei] (n) {comp} odd parity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One, three, and five are odd numbers.1、3、5は奇数である。
One, three, and five are odd numbers.1.3そして5は奇数です。
Odd numbers alternate with even ones.奇数と偶数は交互に現れる。
Even times odd is even, odd times odd is odd.偶数掛ける奇数は偶数、奇数掛ける奇数奇数

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
奇数パリティ[きすうパリティ, kisuu paritei] odd parity [Add to Longdo]
奇数[きすう, kisuu] odd [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
奇数[きすう, kisuu] ungerade_Zahl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top