ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奂-, *奂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[奂, huàn, ㄏㄨㄢˋ] numerous; brilliant
Radical: Decomposition: 央 (yāng ㄧㄤ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,774

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] excellent; surname Huan, #29,295 [Add to Longdo]
美轮美[měi lún měi huàn, ㄇㄟˇ ㄌㄨㄣˊ ㄇㄟˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] splendid and magnificent houses (成语 saw); a sumptuous mansion, #36,595 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Beautiful.[CN] - 美伦美. Asterix and Obelix Meet Cleopatra (2002)
- She's a beauty, Buzz.[CN] -真是美轮美,巴兹 Tom and Jerry: The Fast and the Furry (2005)
Amazing[CN] 电得美伦美 Love Is a Many Stupid Thing (2004)
It's karmic law, Nina. Your house is perfect, your mom's a babe, your dad's hot.[CN] 这是报应 妮娜 你家房子美轮美 你妈妈天真幼稚 你爸爸热辣性感 The Quiet (2005)
-Yes, sir. Really lovely room. It's nicely decorated.[CN] 这间房子很漂亮 装潢得美轮美 The Aviator (2004)
Look at this beauty! Admire this hip![CN] 美仑美,见识见识这臀部 Life Is Beautiful (1997)
A celebration of beauty[CN] 美仑美 美仑美 The Demoniacs (1974)
I hope that you'll enjoy shopping in our hypermarket and also in our shopping centre.[CN] 美轮美啊 明天将又是艳阳天 Czech Dream (2004)
A celebration of beauty[CN] 毁了美仑美 毁了美仑美 The Demoniacs (1974)
Oh, yeah, yeah, nice, nice.[CN] 真是美绝伦啊 The Blue Carbuncle (1984)
It's a bonny thing, just see how it glints and sparkles.[CN] 真是颗美仑美的宝石 你看啊 多么光彩照人 The Blue Carbuncle (1984)
I find this building magnificent.[CN] 我觉得这地方美仑美 The Killer Reserved Nine Seats (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top