ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -夫-, *夫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[夫, fū, ㄈㄨ] man, husband; worker; those
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A man 大 wearing a coming-of-age hairpin 一, Rank: 377

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fū, ㄈㄨ, / ] porter, #2,870 [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] husband; man, #2,870 [Add to Longdo]
[zhàng fu, ㄓㄤˋ ㄈㄨ˙, ] husband, #2,204 [Add to Longdo]
[fū qī, ㄈㄨ ㄑㄧ, ] man and wife, #3,472 [Add to Longdo]
[fū ren, ㄈㄨ ㄖㄣ˙, ] lady; madam; Mrs., #3,831 [Add to Longdo]
[fū fù, ㄈㄨ ㄈㄨˋ, / ] a (married) couple; husband and wife, #3,885 [Add to Longdo]
[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] skill; art; kung fu; labor; effort, #4,187 [Add to Longdo]
高尔[gāo ěr fū, ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ, / ] golf; golf ball, #6,495 [Add to Longdo]
[dài fu, ㄉㄞˋ ㄈㄨ˙, ] doctor; minister of state (in pre-Han states), #9,202 [Add to Longdo]
高尔[gāo ěr fū qiú, ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ, / ] golf; golf ball, #10,127 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふさい, fusai] (n) สามีภรรยา ใช้เรียกคู่สามีภรรยารวมกัน โดยนำไปต่อท้ายนามสกุล เช่น 鈴木妻(すずきふさい)
[ふうふ, fuufu] (n) สามีภรรยา

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);良人[おっと, otto] (n) (See 良人・りょうじん・1) husband; (P) [Add to Longdo]
に嫌われる[おっとにきらわれる, ottonikirawareru] (exp,v1) to lose one's husband's love [Add to Longdo]
の君[せのきみ, senokimi] (n) one's husband [Add to Longdo]
の権利[おっとのけんり, ottonokenri] (n) marital rights [Add to Longdo]
を立てる[おっとをたてる, ottowotateru] (exp,v1) to treat one's husband with due respect [Add to Longdo]
[ふくん, fukun] (n) one's husband [Add to Longdo]
[ふけん, fuken] (n) husband's marital rights [Add to Longdo]
[ふさい, fusai] (n) man and wife; married couple; (P) [Add to Longdo]
[ふうし, fuushi] (n) term of address for a teacher; Confucius [Add to Longdo]
唱婦随[ふしょうふずい, fushoufuzui] (n) a wife should do her husband's bidding [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Yes, all right," says Mrs. Lee.「ええ、わかったわ」とリー人が言う。 [F]
'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.「蝶々人」の舞台は長崎に置かれている。
My husband passed on two year ago, an elderly lady said.は2年前に亡くなりました」と初老の女性は言った。
Two policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.2人の警官は夜盗を逮捕した。2人は夜盗がミラー人宅にしのび込もうとした現場を押さえたのだ。
They are now man and wife duly married.2人は今はれて婦だ。
I'm worried whether your house was involved or not.あなたのお宅は大丈でしたか。心配です。
That sister of yours is always complaining of her husband.あなたの妹はいつも自分ののことで文句ばかり言っている。
You are always complaining about your husband.あなたはいつもの不平ばかり言っている。
You should apologize to Mrs. Smith for your rude behavior the other night.あなたはこの前の夜の失礼な振る舞いをスミス人に謝罪すべきです。
You're usually as tough as nails.あなたみたいに丈な人が。
It's heart-warming to see that happy old couple.あの幸福な老婦の姿はほほえましい。
He and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.あの婦は共かせぎしている。だが亭主の給料のほうが女房の給料よりも低い。亭主が女房の尻にしかれるのも当然だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おっと, otto] Ehemann, Mann [Add to Longdo]
[ふじん, fujin] (verheiratete)Frau, Frau... [Add to Longdo]
[ふさい, fusai] Mann_und_Frau, Herr_und_Frau [Add to Longdo]
[ふうふ, fuufu] Mann_und_Frau, Ehepaar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top