ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大小

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大小-, *大小*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大小[dà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ, ] dimension; magnitude; size; measurement, #2,361 [Add to Longdo]
大小[dà dà xiǎo xiǎo, ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ, ] large and small, of all sizes, #13,264 [Add to Longdo]
大小便[dà xiǎo biàn, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, 便] using the toilet; urination and defecation, #25,400 [Add to Longdo]
不区分大小[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, / ] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters [Add to Longdo]
区分大小[qū fēn dà xiǎo xiě, ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, / ] case sensitive; distinguishing capitals from lower case letters [Add to Longdo]
大小三度[dà xiǎo sān dù, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄙㄢ ㄉㄨˋ, ] major and minor third (musical interval) [Add to Longdo]
大小[dà xiǎo xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, / ] capitals and lower case letters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大小[だいしょう, daishou] (n,adj-no) (1) sizes (various); large and small; (2) daisho (matched pair of long and short swords); (3) large and small drums; (4) long months and short months; (P) [Add to Longdo]
大小順序[だいしょうじゅんじょ, daishoujunjo] (n) {comp} collating sequence [Add to Longdo]
大小[だいしょうまえ, daishoumae] (n) (located in front of the 大鼓 and 小鼓 players) (See 大小・3) upstage center (in a noh play) [Add to Longdo]
大小便[だいしょうべん, daishouben] (n) feces and urine [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Watch out for big and small stones on the road!道路上の大小の石に気をつけなさい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
大小順序[だいしょうじゅんじょ, daishoujunjo] collating sequence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大小[だいしょう, daishou] gross_und_klein, Groesse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top