ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大家

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大家-, *大家*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大家[dà jiā, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] authority; everyone, #151 [Add to Longdo]
乾嘉三大家[Qián Jiā sān dà jiā, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄙㄢ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] Three great poets of the Qianlong and Jiaqing era (1735-1820); namely Yuan Mei 袁枚|袁枚, Jiang Shiquan 蔣士銓|蒋士铨 and Zhao Yi 趙翼|赵翼 [Add to Longdo]
元曲四大家[Yuán qǔ sì dà jiā, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] Four great Yuan dramatists, namely Guan Hanqing 關漢卿|关汉卿, Zheng Guangzu 鄭光祖|郑光祖, Ma Zhiyuan 馬緻遠|马致远 and Bai Pu 白樸|白朴 [Add to Longdo]
六朝四大家[liù cháo sì dà jiā, ㄌㄧㄡˋ ㄔㄠˊ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] Four Great Painters of the Six dynasties, namely Cao Buxing 曹不興|曹不兴, Gu Kaizhi 顧愷之|顾恺之, Lu Tanwei 陸探微|陆探微 and Zhang Sengyou 張僧繇|张僧繇 [Add to Longdo]
唐初四大家[Táng chū sì dà jiā, ㄊㄤˊ ㄔㄨ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] four great poets of early Tang; refers to Yu Shi'nan 虞世南, Ouyang Xun 陽歐詢|欧阳询, Chu Suiliang 楮遂良 and Xue Ji 薛稷 [Add to Longdo]
唐宋八大家[Táng Sòng bā dà jiā, ㄊㄤˊ ㄙㄨㄥˋ ㄅㄚ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] Eight Giants of Tang and Song prose, esp. involved in the Classics movement 古文運動|古文运动; namely, Han Yu 韓愈|韩愈, Liu Zongyuan 柳宗元|柳宗元, Ouyang Xiu 歐陽修|欧阳修, the Three Su father and sons 三蘇|三苏, Wang Anshi 王安石, Zeng Gonghe 曾鞏|曾巩 [Add to Longdo]
杂剧四大家[zá jù sì dà jiā, ㄗㄚˊ ㄐㄩˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, / ] Four great Yuan dramatists, namely Guan Hanqing 關漢卿|关汉卿, Zheng Guangzu 鄭光祖|郑光祖, Ma Zhiyuan 馬緻遠|马致远 and Bai Pu 白樸|白朴 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大家[たいけ, taike] (n) expert; (P) [Add to Longdo]
大家[たいけ, taike] (n) rich family; distinguished family [Add to Longdo]
大家[だいかぞく, daikazoku] (n) extended family; large family; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is an authority on physics.あの人は物理学の大家です。
This house is conveniently situated but the trouble is that it is too small for my large family.この家は便利なところにあるが、ただ困ったことに、私の大家族には狭すぎます。
They say the landlord used to be well off.その大家は以前は暮らし向きがよかったそうだ。
My uncle has a large family to provide for.私のおじは大家族を養わなければならない。
My family is a large one.私の家は大家族だ。
My family is not very large.私の家族はそれほど大家族ではない。
My family is a large one.私の家族は大家族である。
My uncle has a large family.私の叔父は大家族だ。
My uncle has a large family to provide for.私の叔父は大家族を養わなければならない。
I have a large family to provide for.私は大家族を養っています。
I have to support a large family.私は大家族を養わなければならない。
It happened that we met the owner of the flat.私達は偶然アパートの大家さんに出会いました。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top