ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

夜明け

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -夜明け-, *夜明け*
Japanese-English: EDICT Dictionary
夜明け(P);夜明(io)[よあけ, yoake] (n) dawn; daybreak; (P) [Add to Longdo]
夜明けの明星[よあけのみょうじょう, yoakenomyoujou] (n) morning star [Add to Longdo]
夜明け前が一番暗い[よあけまえがいちばんくらい, yoakemaegaichibankurai] (exp) it's always darkest before the dawn; the darkest hour is just before the dawn [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We were roused at daybreak by the whistle of a train.汽車の汽笛で夜明けに目を覚まされた。
The crowing of a cock is the harbinger of dawn.鶏の鳴き声は夜明けの前触れです。
There was a weak earthquake toward dawn this morning.今朝夜明け近くに地震があった。
We got up at dawn.私たちは夜明けにおきた。
We reached the top of the hills at dawn.私たちは夜明けに山頂に着いた。
I was woken up suddenly at dawn.私は、突然夜明け前に起こされた。
I will get to the foot of the hill before dawn.私は夜明け前にその丘のふもとに着くだろう。
We got up at dawn so as to avoid a traffic jam.私達は渋滞を避けるために夜明けとともに起床した。
We must get up at dawn.私達は夜明けにおきなければならなかった。
The enemy attack ceased at dawn.敵の攻撃は夜明けにやすんだ。
The enemy's attack ceased at dawn.敵の攻撃は夜明けに止んだ。
The climbers awoke before daybreak.登山者は夜明け前に目を覚ました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
夜明け[よあけ, yoake] Tagesanbruch, Morgendaemmerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top