ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

外観

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -外観-, *外観*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
外観[がいかん, gaikan] (n) ลักษณะภายนอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
外観[がいかん, gaikan] (n,adj-no) appearance; exterior; facade; (P) [Add to Longdo]
外観と感触[がいかんとかんしょく, gaikantokanshoku] (n) {comp} look & feel [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Appearance is deceptive.外観にあてはまらない。
A man's worth has nothing to do with his appearance.人の価値はその人の外観とは無関係だ。
The question is not so much what it is as how it looks.問題は、その本質よりもむしろ外観である。
Why don't you try out getting a new Windows Media Player skin and changing the player's look?Windows Media Player の新しいスキンを入手し、プレーヤーの外観を変えてみましょう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外観と感触[がいかんとかんしょく, gaikantokanshoku] look & feel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
外観[がいかん, gaikan] Aussehen, Aeusseres, Anschein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top